Reklama

Nagroda dla Carmana

Podczas Wielkiej Gali Teleinfo, na Zamku Królewskim w Warszawie, Prezes Zarządu firmy Carman Polska odebrał statuetkę za zajęcie drugiego miejsca w rankingu Teleinfo. Ranking dotyczył wyłonienia najlepiej zinformatyzowanych instytucji i przedsiębiorstw. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom teleinformatycznym Carman Polska zajął drugie miejsce w kategorii handel i usługi. Pierwsze miejsce w tej samej kategorii zajęło Makro Cash & Carry, a trzecie miejsce zajął Geant Polska.

Pod koniec października 2001 roku zostały ogłoszone wyniki rankingu Najlepiej zinformatyzowane przedsiębiorstwa w Polsce w 2000 według Raportu "TELEINFO 100 - Informatyka w gospodarce polskiej 2001". Spośród wysłanych 2000 ankiet, do rankingu zakwalifikowano 150 instytucji i przedsiębiorstw. Firma Carman Polska, największa ogólnopolska sieć stacji szybkiej obsługi samochodów, została zakwalifikowana do rankingu Teleifno i ostatecznie zajęła zaszczytne drugie miejsce wśród najlepiej zinformatyzowanych przedsiębiorstw w kategorii handel i usługi. Pierwsze miejsce kategorii handel i usługi zajęła firma handlowa Makro Cash & Carry, tym samym Carman Polska został uznany za najlepiej zinformatyzowaną sieć szybkich serwisów samochodowych.

Reklama

Carman Polska jest firmą w pełni zinformatyzowaną - począwszy od stanowisk mechaników poprzez wszystkich pracowników biura i skończywszy na zarządzie firmy. Każdy pracownik ma dostęp do systemu informatycznego. Docelowo w systemie może pracować 1000 użytkowników. Tym co wyróżnia system informatyczny Carman jest centralne przetwarzanie danych przesyłanych w rozległej sieci odbywające się w czasie rzeczywistym. Umiarkowane koszty eksploatacji systemu są zapewnione dzięki niskim wymaganiom drożności łączy. W celu usprawnienia zarządzania firmą, Carman Polska wdrożyła do sieci System Zarządzania Firmą DIGITLAND ENTERPRISE oparty na bazie danych ORACLE 8i, oraz System analiz biznesowych ORACLE BI&W (Business Intelligence & Warehouse), umożliwiający dokonywanie wszechstronnych analiz danych finansowych, sprzedaży i marketingu.

System Digitland Enterprise pracujący w rozległej sieci (WAN): z centralną grupą serwerów oraz terminalami na oddziałach, przy wykorzystaniu łączy stałych, radiowych i satelitarnych umożliwia uzyskiwanie aktualnych informacji w czasie rzeczywistym, zapewnia nieprzerwany dostęp do danych i usprawnia obsługę klienta: dane klienta raz wprowadzone do systemu dostępne są w całej sieci Carman, co eliminuje konieczność wpisywania ich w różnych centrach obsługi klient w każdym momencie może sprawdzić historię napraw swojego samochodu działanie w czasie rzeczywistym umożliwia bieżący podgląd na stan magazynów i skrócenie czasu oczekiwania na części do minimum firma, która podpisuje umowę na serwisowanie w sieci Carman, ma identyczne warunki obsługi we wszystkich centrach Carman na terenie Polski klienci flotowi mogą na bieżąco otrzymywać statystyki i analizy serwisowania samochodów w całej sieci Carman reklamacje są rozpatrywane w całej Polsce, niezależnie od miejsca dokonania zakupu/wymiany części. Działanie sieci stacji szybkiej obsługi samochodów Carman oparte jest w głównej mierze właśnie o System Zarządzania Firmą DIGITLAND ENTERPRISE. Jest to zintegrowany system informatyczny klasy MRP/ERP (Manufactory Resource Planning/Economic Resource Planning), służący do strategicznego i operacyjnego zarządzania dużym, wielooddziałowym przedsiębiorstwem.

System obsługuje bieżącą finansową działalność przedsiębiorstwa, począwszy od dokumentów wejściowych po automatyczny rachunek zysków i strat oraz bilans. Umożliwia automatyczne prowadzenie ksiąg handlowych. Posiada zdolność tworzenia rozbudowanych, konfigurowanych przez użytkownika raportów. Dla precyzyjnego dopasowania oprogramowania dla specyfiki przedsiębiorstw system ma strukturę wielomodułową. Ponad 60 modułów obejmuje między innymi: księgowość, rachunkowość zarządczą, handel w tym dostawy, sprzedaż i magazyny, logistykę, dystrybucję, produkcję, usługi, kadry czy zarządzanie oddziałami. Dzięki pełnej integracji i wzajemnemu przenikaniu się modułów system umożliwia między innymi: śledzenie zapasów magazynowych, pełną kontrolę współpracy z kontrahentami, wielowariantową obsługę sprzedaży, prowadzenie kas, obsługę importu i eksportu. Praca Systemu Zarządzania Firmą DIGITLAND ENTERPRISE oparta jest na ORACLE 8i ENTERPRISE EDITION, najpopularniejszej na świecie profesjonalnej bazie danych. Zapewnia ona firmie Carman bezpieczeństwo danych, jest niezawodna i odporna na awarie, ułatwia dostęp do informacji 24 godziny na dobę, przechowuje dane dowolnego typu (tekst, grafika, multimedia) i jest w pełni skalowalna.

System analiz biznesowych ORACLE BI&W dostarcza kadrze menedżerskiej Carman Polska wszechstronne zestawienia i analizy danych m.in. z zakresu: przygotowania budżetu, jego wykonania, badania rentowności produktów, dziennych wartości sprzedaży, stanu magazynów i rotacji produktów w magazynach czy poziomu i realizacji zamówień. Tak precyzyjne narzędzie daje zarządowi firmy możliwość natychmiastowego reagowania na wszelkie zmiany zachodzące na rynku i w strukturze firmy oraz precyzyjnego planowania. W systemie informatycznym firmy Carman zastosowano dwie aplikacje: Oracle Financial Analyzer, Oracle Sales Analyzer.

Zastosowanie nowoczesnych aplikacji daje sieci Carman Polska możliwości szybkiego reagowania na zapotrzebowanie rynku, precyzyjne kontrolowanie działań w obrębie całej sieci, szybki rozwój nowych centrów, a tym samym lepszy serwis i dodatkowe korzyści dla klientów. Prostym przykładem takich korzyści jest możliwość sprawdzenia historii serwisowanego samochodu w każdej stacji Carman. Jeżeli klient z Bydgoszczy będzie miał "problem motoryzacyjny" w Warszawie, to mechanicy mają natychmiastowy dostęp do informacji na temat dokonanych w danym samochodzie napraw i wymian. Tak nowoczesne działanie stacji Carman, pełna komputeryzacja sieci, a co za tym idzie, podwyższenie standardów usług pozwala sądzić, że z serwisu będzie zadowolonych 100% klientów. Firma zamierza do 2005 roku rozbudować sieć tak, aby stacje Carman znajdowały się we wszystkich miastach powyżej 100 000 mieszkańców. Wkrótce oferta centrów Carman zostanie poszerzona o dodatkowe usługi, a klienci firmy będą mogli uczestniczyć w specjalnie dla nich opracowanym programie konsumenckim.

Sieć stacji szybkiej obsługi samochodów - CARMAN działa w Polsce od października ubiegłego roku. Oferta stacji zawiera wszystkie usługi z zakresu "fast fit", czyli napraw i wymian związanych z bieżącym użytkowaniem pojazdów. Obejmuje ona wszystkie modele aut niezależnie od wieku i przebiegu. Od czasu wejścia na rynek firma uruchomiła już 28 centrów serwisowych na terenie całego kraju, a do końca roku planuje otwarcie kolejnych 7 stacji. Tak dynamiczny rozwój sieci jest możliwy, jedynie dzięki sprawnie działającemu systemowi informatycznemu oraz dzięki zastosowaniu zintegrowanych systemów zarządzania firmą, a także dzięki najnowocześniejszym bazom danych. Zaawansowany system informatyczny pozwala nie tylko sprawnie zarządzać informacją w obrębie ogólnopolskiej sieci, ale także świadczyć najwyższej jakości usługi w każdych warunkach i w każdym miejscu.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje