Reklama

Auto z zagranicy - rejestracja

Wczoraj weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. Obowiązujące teraz przepisy określają zasady pierwszej rejestracji auta sprowadzonego z zagranicy.

W rozporządzeniu określono jakie dokumenty będzie trzeba dołączyć do wniosku o rejestrację.

Reklama

Są to: dowód własności pojazdu, dowód rejestracyjny (jeżeli pojazd był zarejestrowany), dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium RP, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego, zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające: uiszczenie podatku od towarów i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego, lub o braku takiego obowiązku, oraz zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu - informuje Ministerstwo Infrastruktury.

W przypadku gdy pojazd został powierzony przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu, do wniosku o rejestrację dołącza się te same dokumenty jednak zamiast dowodu własności przedstawić należy dokument, na którego podstawie nastąpiło powierzenie pojazdu.

Organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu może wydać zalegalizowane tablice rejestracyjne z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego, po przedstawieniu przez właściciela pojazdu: dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

W przypadku zgłoszenia przez właściciela pojazdu wniosku o zmianę danych technicznych pojazdu dotyczących mas i nacisków osi, zawartych w dowodzie rejestracyjnym, wynikającą ze zmiany właściwych, określonych w przepisach warunków technicznych, do wniosku dołącza się: dowód rejestracyjny pojazdu, oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi.

Zobacz ostatnie wydanie naszego biuletynu.

INTERIA.PL

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: infrastruktura | dowód | Pojazd | auto | rejestracja

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje