Świętokrzyskie. Rozpoczęto budowę obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego

Ruszyła budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej nr 9. Koszt inwestycji wyniesie ok. 53 miliony złotych. Oddanie obiektu do użytku planowane jest na rok 2024. Zostanie on zrealizowany w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych.

Plac budowy obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego został przekazany wykonawcy inwestycji. To otwiera drogę do przygotowania terenu, a następnie do rozpoczęcia zasadniczych robót budowlanych.

Inwestycja w ciągu drogi krajowej nr 9 realizowana jest od ubiegłego roku w systemie Projektuj i buduj. Zgodnie z harmonogramem wykonawca, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, złożył w tym roku wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Decyzja w tej sprawie zapadła we wrześniu, a w października stała się ostateczna.

Reklama

- Po przekazaniu placu budowy wykonawca może rozpocząć przygotowanie terenu pod zasadnicze roboty budowlane. W pierwszej kolejności planowane jest wytyczenie i inwentaryzacja terenu, sprawdzenie pod kątem saperskim i archeologicznym, przygotowanie zaplecza i dróg technologicznych, wycinka drzew i krzewów. Zasadnicze roboty planowane są już w przyszłym roku, ale wykonawca nie wyklucza rozpoczęcia odhumusowania terenu jeszcze przed sezonem zimowym - poinformowała PAP rzeczniczka kieleckiego oddziału GDDKiA w Kielcach Małgorzata Pawelec-Buras.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie odcinek jednojezdniowej drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości około 2,7 km. Pobiegnie ona nowym śladem, od węzła na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 755 do ulicy Opatowskiej w ciągu istniejącej DK9, stanowiącej wylot z Ostrowca w kierunku Opatowa i Rzeszowa. W ramach inwestycji planowana jest m.in. korekta części węzła, budowa wiaduktu nad drogą powiatową, budowa dwóch mostów oraz ronda w miejscu włączenia nowego przebiegu DK9 w istniejącą trasę.

Inwestycja realizowana w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu, zwiększenia komfortu jazdy zarówno dla kierowców podróżujących tranzytem, jak i zmotoryzowanych z samego Ostrowca, a także zminimalizuje niedogodności związane z korkami i hałasem w centrum miasta.

- Obecnie droga krajowa nr 9 przebiega przez Ostrowiec Świętokrzyski miejskimi ulicami, na których średnie natężenie ruchu przekraczało w 2015 roku 23 tysiące pojazdów na dobę. Dzięki inwestycji możliwe będzie oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytowego, który przejmie obwodnica - dodała Pawelec-Buras.

Umowa na realizację obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego podpisana została w lipcu 2020 roku z konsorcjum firm Fabe Polska (lider) i SP Sine Midas Stroy, i opiewa na kwotę 52,9 mln złotych. Wykonawca ma 36 miesięcy na zaprojektowanie i wybudowanie drogi z wyłączeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych. Inwestycja zakończy się w 2024 roku.

***

 

PAP/INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama