Potrzebny okres przejściowy przed nowymi zasadami wykupu leasingu?

Związek Polskiego Leasingu wnioskuje o wprowadzenie przepisów przejściowych, zanim zaczną obowiązywać nowe zasady wykupu leasingu, przewidziane w ramach "Polskiego Ładu".

W ramach "Polskiego Ładu" zmianie mają ulec zasady wykupu przedmiotu leasingu do majątku prywatnego. Dotychczas obowiązujące przepisy pozwalały na wyłączanie z przychodów kwot uzyskanych ze zbycia składników majątku po upływie 6 miesięcy od wykupu, po zakończeniu umowy leasingu (w przypadku, gdy np. poleasingowy samochód nie był już wykorzystywany w działalności gospodarczej). Zgodnie z projektowanymi przepisami okres ten zostanie znacząco, bo aż 12-krotnie, wydłużony - wskazano w poniedziałkowym komunikacie Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem tej organizacji, ingerencja w dotychczasowe warunki wykupu przedmiotu leasingu, które stanowiły również jeden z powodów zawierania takich umów przez podatników sprawia, iż naruszona zostaje zasada pewności prawa, zasada niedziałania prawa wstecz oraz pośrednio wpływa na atrakcyjność samego instrumentu.

Reklama

Lewiatan w komunikacie zwrócił też uwagę, że projektowane przepisy nie rozstrzygają także jednoznacznie sytuacji przedsiębiorców, którzy np. w ubiegłym roku wykupili do majątku prywatnego przedmiot leasingu. Powstaje wątpliwość, czy osoby te będą mogły, po wejściu w życie ustawy, sprzedać ten przedmiot bez konieczności zapłacenia podatku dochodowego przed upływem 6 lat. Dotyczyć to będzie także wszystkich tych, którzy w wyniku pandemii byli zmuszeni zakończyć działalność gospodarczą, bądź znacznie ją ograniczyli, a chcieliby poprawić swoją sytuację materialną, wyprzedając majątek.

"Dlatego Związek Polskiego Leasingu, w ramach konsultacji publicznych projektu ustawy zaproponował, aby wprowadzić przepisy przejściowe, umożliwiające zachowanie dotychczasowych praw tym, którzy zawarli umowy leasingu do momentu wejścia w życie nowych przepisów" - napisano w komunikacie Konfederacji Lewiatan, której ZPL jest członkiem.

ZPL chciałby też skrócenia okresu, w czasie którego sprzedaż przedmiotu leasingu objęta jest koniecznością zaliczania uzyskanych przychodów do przychodów z działalności gospodarczej.

"Dodatkowo mając na uwadze fakt, że zaproponowany w projekcie termin na wykup (po upływie 6 lat) jest aż 12 razy dłuższy niż dotychczas obowiązujący termin 6 miesięcy, zaproponowaliśmy odpowiednie jego skrócenie. Nasze stanowisko motywujemy tym, że przedmiotami leasingu, które po zakończeniu umowy są wykupowane przez leasingobiorców są najczęściej pojazdy (w tym samochody osobowe), które ulegają znacznie szybszej amortyzacji w porównaniu np. z nieruchomościami" - wskazano w informacji prasowej Lewiatana.

***

PAP/INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: samochód w leasingu | Polski Ład
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy