"Polska strategia wodorowa" czyli nowy plan rządu z motoryzacją w tle

Rada Ministrów podjęła uchwałę ws. przyjęcia "Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku". Jednym z zapisów jest wykorzystanie wodoru jako paliwa w transporcie. Głównym celem strategii jest stworzenie przyjaznej środowisku gospodarki niskoemisyjnej.

Celem strategii jest stworzenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej oraz jej rozwój na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki.

Inwestycje w rozwój technologii wodorowych oferują rozwiązania umożliwiające obniżenie emisyjności w tych segmentach gospodarki, w których dekarbonizacja jest ekonomicznie nieuzasadniona lub niemożliwa w drodze elektryfikacji.

Dokument przewiduje opracowanie programów wsparcia budowy gospodarki wodorowej, przy czym pomoc ta obejmie wyłącznie wodór niskoemisyjny, tj. ze źródeł odnawialnych oraz powstały przy wykorzystaniu technologii bezemisyjnych. Uzyskanie wsparcia dla produkcji wodoru z paliw kopalnych możliwe będzie wyłącznie pod warunkiem zastosowania technologii wychwytywania dwutlenku węgla (np. CCS/CCU).

Reklama

Strategia wytycza 6 celów:

  •     wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie;
  •     wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie;
  •     wsparcie dekarbonizacji przemysłu;
  •     produkcja wodoru w nowych instalacjach;
  •     sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru;
  •     stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.

Wskaźnikami osiągnięcia w 2030 r. celów są:

  •     2 GW mocy instalacji do produkcji wodoru i jego pochodnych z niskoemisyjnych źródeł, procesów i technologii, w tym w szczególności instalacji elektrolizerów;
  •     800 - 1000 nowych autobusów wodorowych, w tym wyprodukowanych w Polsce;
  •     min. 32 stacji tankowania i bunkrowania wodoru;
  •     co najmniej 5 dolin wodorowych.

 

Biorąc pod uwagę duży potencjał krajowej produkcji wodoru z lokalnych surowców, rola technologii wodorowych pozytywnie wpływających na środowisko będzie kluczowa w przyszłości. Do najważniejszych czynników środowiskowych należy: nisko- lub zeroemisyjność technologii wodorowych oraz bezpieczeństwo technologii i infrastruktury wodorowej wraz z minimalnym oddziaływaniem na lokalne środowisko naturalne.

Po publikacji strategii w Monitorze Polskim zostanie ona opublikowana na stronie dot. gospodarki wodorowej.

***

PAP/INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: samochody na wodór | paliwa alternatywne

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy