Opłaty za parkowanie w soboty nielegalne

Pobieranie w Augustowie (Podlaskie) opłat za parkowanie w soboty jest niezgodne z prawem - orzekł we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny. Uchylił tym samym zaskarżone orzeczenie WSA w Białymstoku i stwierdził nieważność części uchwały augustowskich radnych.

Augustów to miasto turystyczne, gdzie przede wszystkim w okresie letnim ruch w weekendy jest wzmożony.

Opłaty za parkowanie w centrum obowiązują od blisko dwóch lat, pobierane są przez sześć dni w tygodniu, nie tylko od poniedziałku do piątku, ale i w soboty. Godzina parkowania kosztuje 1 zł, przy czym w okresie wakacyjnym - od czerwca do końca września - opłata jest dwa razy wyższa.

Przed rokiem skargę na uchwałę o płatnym parkowaniu w mieście napisała do radnych augustowska prokuratura rejonowa. Zwróciła uwagę, że w ustawie o drogach publicznych jest zapis o tym, iż opłaty pobierane są za postój w strefie płatnego parkowania "w określone dni robocze".

Reklama

A - w ocenie prokuratury powołującej się m.in. na wyroki niektórych wojewódzkich sądów administracyjnych i uchwałę NSA - soboty za dzień roboczy uznać nie można.

W odpowiedzi na tę skargę Rada Miejska Augustowa argumentowała, że sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy i wobec tego uznaje ją za dzień roboczy, na gruncie przepisów ustawy o drogach publicznych.

Ponieważ radni nie zamierzali wprowadzić zmian w obowiązywaniu przepisów uchwały o płatnym parkowaniu, sprawa trafiła więc do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Ten we wrześniu ub. roku skargę prokuratury oddalił, opłaty za parkowanie w sobotę uznając za legalne. Uznał przy tym, że słuszność ma rada miejska Augustowa odwołując się do ustawowej kategorii dni wolnych od pracy, za które uważane są niedziele i wskazane w przepisach święta, ale nie sobota.

Prokuratura to orzeczenie zaskarżyła do NSA, ponownie przywołując swoje argumenty. W skardze zarzuciła sądowi administracyjnemu pierwszej instancji naruszenie prawa materialnego poprzez błędną wykładnię pojęcia "dnia roboczego" w ustawie o drogach publicznych i w konsekwencji - uznanie soboty za dzień, w którym opłaty za parkowanie są zgodne z prawem.

"W powszechnej świadomości ukształtowany jest zwyczaj traktowania soboty jako dnia wolnego od pracy, który wynika z ustawowego i powszechnego pięciodniowego tygodnia pracy, a praca w soboty ma charakter wyjątku od zasady i nie stanowi reguły dla ogółu zatrudnionych" - argumentowała prokuratura.

Jak poinformowały PAP służby prasowe NSA, w swoim wtorkowym orzeczeniu sąd przyznał rację prokuraturze, wyrok WSA w Białymstoku uchylił i stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w tej części, gdzie jest mowa o odpłatności w soboty w godz. 9 do 13.

Augustowski magistrat zapowiada, że niezwłocznie zastosuje się do orzeczenia. Oznacza to przede wszystkim dostosowanie parkometrów do pobierania opłat za parkowanie od poniedziałku do piątku, a także ewentualnych oznaczeń, gdy jest tam mowa o odpłatności także w soboty.

magazynauto.pl
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy