Nowela dotycząca czasu pracy kierowców wraca do komisji

Sejm zdecydował właśnie, że projekt noweli dotyczący m.in. czasu pracy kierowców wraca do komisji infrastruktury. O poprawki zabiegają przede wszystkim organizacje branży transportu międzynarodowego.


Procedowany w Sejmie projekt noweli ustawy dotyczący m.in. czasu pracy kierowców dostosowuje polskie prawo do przepisów UE tworzących tzw. Pakiet Mobilności 1, który dotyczy m.in. zasad wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa przyjmującego, uznając ich jako pracowników delegowanych.

Jak przypomniał poseł sprawozdawca Piotr Król (PiS), od 20 maja 2022 r. przepisy Pakietu Mobilności "nakładają na przedsiębiorców wykonujących transport drogowy rzeczy z wykorzystaniem pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 t i nie jest większa niż 3,5 t, obowiązki dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego w transporcie międzynarodowym rzeczy" - zaznaczył.

Reklama

- Wykonywanie tego rodzaju przewozów będzie wymagało posiadania przez przewoźnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej - podał.

Jak zaznaczył Paweł Papke z KO, projekt jest procedowany "na ostatnią chwilę" i "obarczony jest wadami". Zadeklarował, że Koalicja poprze projekt pod warunkiem, ze zostanie on naprawiony w Senacie.

Według Konfederacji, tempo prac legislacyjnych "dyskwalifikuje" ten projekt. Krystian Kamiński z Konfederacji złożył wniosek o odrzucenie go w całości.

Mirosław Suchoń z Koła Polska 2050 ocenił z kolei, że efekt Pakietu Mobilności pogarsza sytuacje polskich firm transportowych. Suchoń złożył pakiet 6 poprawek, o które wnioskują organizacje transportowe.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber wskazał we wtorek, że Pakiet jest efektem prac frakcji EPP, do której należą Platforma Obywatelska, Lewica i Polskie Stronnictwo Ludowe. Przypomniał, że to rząd PiS protestował w tej sprawie.

Zaproponował, by zgłaszane w imieniu branży poprawki, przeanalizować i wprowadzić do noweli na etapie prac w Senacie.

W projekcie doprecyzowano przepisy dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Dotyczy to m.in. wymagań związanych z posiadaniem siedziby przedsiębiorcy, w której będzie dostęp do oryginałów dokumentów związanych z główną działalnością transportową prowadzoną przez przedsiębiorcę. Wprowadzony zostanie także obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych na terytorium Polski.

Rozszerzono również katalog naruszeń przepisów prawa, które wykluczają spełnienie wymagań dobrej reputacji przez przedsiębiorcę i zarządzającego transportem.

Doprecyzowano przepisy dotyczące wykonywania przewozów kabotażowych w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem zasad wykonywania i kontroli takich operacji transportowych  w Polsce.

Projekt przewiduje zmiany mające na celu zwiększenie skuteczności nadzoru nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, eliminację nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami i lepszą ochronę rynku wewnętrznego.

***

PAP/INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Sejm RP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama