Nowe przepisy działają od dzisiaj. Piłeś? Stracisz auto

Zaczyna się era surowszych konsekwencji dla kierowców prowadzących po wypiciu alkoholu. Z dniem 14 marca 2024 roku w Polsce wchodzą w życie regulacje, nakładające bardziej rygorystyczne sankcje. Kluczową nowością jest uprawnienie do przejęcia pojazdu od osób przyłapanych na prowadzeniu z poziomem alkoholu we krwi przekraczającym 1,5 promila.

Walki z pijanymi kierowcami (oraz tymi, którzy dopuszczają się recydywy lub powodują wypadek) ciąg dalszy - od dzisiaj obowiązują przepisy, które wprowadzają obowiązkową konfiskatę pojazdu w przypadku, gdy prowadzący zostanie złapany w stanie upojenia alkoholowego. Celem nowych przepisów jest:

Reklama
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach w Polsce. Prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości przyczynia się do licznych wypadków ze skutkiem śmiertelnym.
 • Odstraszenie od jazdy pod wpływem alkoholu
 • Ograniczenie możliwości korzystania z pojazdów przez osoby zagrażające bezpieczeństwu na drogach.

Konfiskata pojazdu od marca 2024 r. Zasady

Przejście pojazdu na własność państwa następuje, gdy:

 • Kierowca jest pod wpływem alkoholu z poziomem we krwi co najmniej 1,5 promila (przejęcie obowiązkowe).
 • Kierowca pod wpływem alkoholu powoduje wypadek drogowy (poziom alkoholu co najmniej 1 promil).
 • W wyniku wypadku drogowego spowodowanego przez nietrzeźwego kierowcę (zawartość alkoholu we krwi między 0,5 a 1,0 promila) - decyzję o przejęciu pojazdu podejmuje sąd.
 • Kierowca w ciągu dwóch lat od popełnienia pierwszego wykroczenia (jazdy pod wpływem alkoholu) zostanie ponownie złapany.

Jeżeli pijany kierowca spowoduje wypadek, pojazd może zostać skonfiskowany lub, jeśli nie jest on właścicielem (np. pojazd jest w leasingu lub wynajęty), orzeczony zostaje przepadek wartości pojazdu. To samo dotyczy sytuacji, gdy wartość pojazdu znacząco spada z powodu uszkodzeń. Tutaj granice wynoszą 1 promil dla bezwarunkowej konfiskaty i powyżej 0,5 promila, gdy decyzję podejmuje sąd.

Przejęciu nie podlegają pojazdy:

 • Używane służbowo w ramach obowiązków zawodowych. Wtedy sąd może nałożyć na sprawcę obowiązek wpłaty darowizny na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, od 5 000 zł do 100 000 zł.
 • Niebędące własnością sprawcy (np. w leasingu, wynajęte). W takiej sytuacji sąd orzeka przepadek wartości pojazdu, a kierowca musi zapłacić z własnej kieszeni

Co się stanie ze skonfiskowanymi pojazdami?

Pojazdy przejęte będą wystawiane na aukcjach komorniczych. Ubezpieczenie AC nie pokrywa przejęcia pojazdu. Strata pojazdu nie skutkuje więc wypłatą odszkodowania od ubezpieczyciela.

Jakie pojazdy mogą zostać skonfiskowane?

Przejęciu podlegają:

 • Samochody osobowe,
 • Motocykle,
 • Quady,
 • Motorowery,
 • Ciągniki rolnicze,
 • Pojazdy budowlane,
 • Inne pojazdy mechaniczne.

Co w przypadku współwłasności pojazdu?

Jeśli pojazd posiada więcej niż jednego właściciela, skonfiskowany może zostać jedynie udział należący do sprawcy. Pozostali współwłaściciele zachowują prawo do pojazdu.

Jakie są kary za prowadzenie pojazdu po alkoholu w Polsce?

Za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu grożą również inne sankcje, takie jak:

 • Duża grzywna (do 30 000 zł),
 • Kara pozbawienia wolności (do 2 lat),
 • Zakaz prowadzenia pojazdów (od 3 do 15 lat).

Debata na temat nowych regulacji

Nowe regulacje spotkały się z różnymi reakcjami. Podobne kary są stosowane za granicą, często nawet bardziej restrykcyjne - na przykład w Estonii konfiskata jest możliwa już przy minimalnym stężeniu alkoholu we krwi, a we Francji granica wynosi 0,5 promila. Zwolennicy uważają, że takie środki są niezbędne do zwalczania pijanych kierowców. Przeciwnicy argumentują, że konfiskata pojazdu to zbyt surowa kara, która może negatywnie wpłynąć nie tylko na sprawców, ale także na ich rodziny.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: pijani kierowcy | jazda po alkoholu | konfiskata samochodu
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy