Nowa, wysoka opłata dla kierowców. Kto będzie musiał zapłacić 2 tys. zł?

Samorządy dopięły swego. Ministerstwo Infrastruktury przychyliło się do podwyższenia ceny kursu reedukującego dla kierowców, którzy utracili uprawnienia. Jednak zmiany wejdą w życie najwcześniej w przyszłym roku.

O zmianę maksymalnej ceny, jaką WORD może narzucić kierowcy za kurs reedukacyjny, od dawna apelował Związek Województw RP. Głównym argumentem było to, że cena kursu - 500 zł - od dłuższego czasu się nie zmienia, a koszty jego organizacji, jakie musi ponieść WORD rosną. Ponadto niska opłata za kurs nie miała - zdaniem związku - wartości odstraszającej kierowców. I właśnie to ma się zmienić.

Kurs reedukacyjny - podwyżka opłaty

Dotychczasowa maksymalna stawka za kurs reedukacyjny została uchwalona w 2011 roku i zaczęła obowiązywać dwa lata później. Inflacja "zjadła" już znaczną część tej kwoty, w efekcie wpływy z opłat nie pokrywają kosztów organizacji kursów i WORD-y muszą do nich dopłacać. Jednak argumentem, który ostatecznie przekonał Ministerstwo Infrastruktury do zmiany przepisów jest fakt, że niska opłata za kurs nie odstrasza przed łamaniem przepisów. Kierowcy mają bowiem wychodzić z założenia, że nawet jeśli stracą uprawnienia, to ich odzyskanie nie nadszarpnie znacząco domowego budżetu. 

Reklama

Dlatego też przystąpiono do zmiany tych punktów Ustawy o kierujących pojazdami, które określają maksymalny wymiar opłaty za kurs. Z dotychczasowych maksymalnie 500 zł ma się on zwiększyć do kwoty aż 2 tys. zł. Jak podkreśla MI tak duża podwyżka ma za zadanie skutecznie hamować zapędy kierowców.

Co to jest kurs reedukacyjny dla kierowców?

Obecnie kursy reedukacyjne obejmują tych kierowców, którym zabrano uprawnienia z uwagi na naruszenie art. 105 ustawy o kierujących pojazdami, który mówi o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii, czyli za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Kierowcy na kurs kierowani są przez starostę.

Natomiast jeszcze w tym roku wejdzie w życie nowe rozporządzenie ministra infrastruktury, które zakłada, że do kursu będzie musiał przystąpić również kierowca, który przekroczył liczbę 24 punktów karnych. To duża zmiana. Do tej pory kierowca po przekroczeniu 24 punktów zgłaszał się na egzamin i ponosił jego koszt. Jeśli zdał - odzyskiwał uprawnienia. Jeśli nie - musiał przejść ponowne szkolenie dla kierowców i dopiero wtedy mógł ponownie podejść do egzaminu.

Po zmianach przed przystąpieniem do egzaminu kierowca będzie musiał przejść realizowany w ciągu 4 dni, 28-godzinny kurs. Początkowo miał kosztować 500 zł, ostatecznie jego cena będzie wynosiła 2 tys. zł.

Nowe rozporządzenie powinno wejść w życie zanim obecnie obowiązujące utraci moc - przed 4 grudnia 2022 r. Potrzeba wydania nowej regulacji prawnej wynika z uchwalonej w październiku 2021 r. nowelizacji ustawy o transporcie drogowym

Opłaty za dowód rejestracyjny i tablice bez zmian

Podnosząc argument wzrostu kosztów, samorządowcy działający przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego proponowali także podniesienie opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników. Argumentowano, że PWPW podnosi ceny za wystawienie blankietów, w związku z czym Wydziały Komunikacji ponoszą coraz wyższe koszty, przy tym samym poziomie wpływów.

Jednak na ten argument Ministerstwo odpowiedziało, że ustawa deregulacyjna zdjęła z Wydziałów Komunikacji w powiatach część kompetencji, ograniczając tym samym koszty, a ponadto podniesienie tych opłat stałoby w opozycji do rządowego programu walki z inflacją.

Spóźnisz się z oświadczeniem - zapłacisz

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało także, że planuje zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w części mówiącej o karze za spóźnienie w złożeniu deklaracji zbycia lub nabycia pojazdu. Głównym założeniem proponowanych zmian jest wprowadzenie dwóch, sztywnych stawek opłat - jednej dla firm i przedsiębiorców, drugiej - dla osób fizycznych. To również miało by wpłynąć na usprawnienie pracy urzędów i redukcję kosztów. Na razie brak informacji o konkretnych kwotach opłat.

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: punkty karne | kurs na prawo jazdy | prawo drogowe
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy