Koronawirus. Wracasz? Musisz poddać się kwarantannie

Od niedzieli na wszystkich granicach Polski wprowadzono ograniczenia przy wjeździe cudzoziemców. Wjechać będą mogli wyłącznie obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP, cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, dyplomaci i ich rodziny, cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu lub prawo do pracy w Polsce oraz inne osoby - po zgodzie komendanta głównego SG.

Pojedyncze osoby, głównie kierowcy ciężarówek, odprawiani są w niedzielę na polsko-rosyjskich przejściach granicznych - wynika z danych Straży Granicznej. Od północy granice są zamknięte dla przyjeżdżających cudzoziemców, a wracający Polacy muszą poddać się kwarantannie.

Po wprowadzeniu - w związku z zagrożeniem epidemicznym - ograniczeń ruchu granicznego od niedzieli do odwołania został zawieszony ruch graniczny na dwóch drogowych przejściach z obwodem kaliningradzkim: Gołdap-Gusiew oraz Gronowo-Mamonowo.

Pozostałe przejścia graniczne z Federacją Rosyjską, tj. drogowe: Bezledy-Bagriatonowsk i Grzechotki-Mamonowo II oraz kolejowe: Braniewo-Mamonowo i Skandawa-Żeleznodorożnyj są otwarte dla ruchu towarowego.

Reklama

Jak poinformowała  rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. Mirosława Aleksandrowicz, w niedzielę na przejściach panuje znikomy ruch.

Od północy do godz. 9 rano do Polski wjechały 22 osoby. Dwie z nich to wracający do kraju Polak i Białorusin z kartą pobytu na terytorium RP - obaj musieli przekazać Straży Granicznej adres miejsca, w którym odbędą 14-dniową kwarantannę. Pozostali podróżni to kierowcy ciężarówek.

Natomiast z Polski do obwodu kaliningradzkiego wyjechało łącznie 36 pojazdów - poza samochodami osobowymi również 9 ciężarowych i autobus. W tej grupie byli cudzoziemcy wracający do Rosji i dwóch polskich kierowców ciężarówek.

Jeszcze w sobotę polsko-rosyjską granicę przekroczyło w obie strony ponad 2,8 tys. osób. Byli to głównie Rosjanie, którzy przyjechali na ostatnie przed zamknięciem granicy zakupy w Polsce.

Granicę RP będą mogli przekroczyć także ci cudzoziemcy, którzy "którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów" - czyli np. kierowcy ciężarówek.

Obywatele Polski, którzy znajdują się obecnie poza Polską, mogą wracać do kraju. Po przekroczeniu granicy każdy obywatel polski zostanie zarejestrowany, przebadany i skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową.

Wyjątkiem są osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim, i kierowcy transportu kołowego - np. autobusów i busów. Te osoby nie będą kierowane na kwarantannę.

PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama