Koniec z nieuprawnionym parkowaniem na "kopertach"

Od lipca do grudnia 2014 r. wydano ponad 82,8 tys. nowych kart parkingowych - poinformował dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Kosiński. Nowy dokument uprawniający do parkowania na tzw. kopertach będzie obowiązkowy od 1 lipca 2015 r.

Oprócz tego w obiegu są jeszcze stare karty parkingowe; będą obowiązywały do połowy roku.   

Karta parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby z niepełnosprawnością do parkowania na "kopertach"; jest wydawana osobie lub placówce związanej z niepełnosprawnymi. Można ją otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły ds Orzekania o Niepełnosprawności. Proces wydawania nowych kart nadzoruje - zgodnie z kompetencjami - Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Termin na wymianę kart został przez Sejm wydłużony - z grudnia 2014 r. do lipca 2015 r. - by wszyscy uprawnieni zdążyli to zrobić.  

Reklama

 W środę stanowisko wobec nowego systemu kart zajęli członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Osób niepełnosprawnych. "Karta parkingowa nie stanowi specjalnego, dodatkowego przywileju dla szerokiego grona niepełnosprawnych kierowców i pasażerów - pozwalając np. na bezpłatne nieparkowanie czy niestosowanie się do znaków drogowych.

Karta parkingowa w nowym systemie stanowi narzędzie służące zaspokajaniu podstawowych potrzeb jej posiadacza" - czytamy w stanowisku.  

 Członkowie zespołu podkreślili, że oczekują konsekwentnego wdrożenia nowego systemu. Ich zdaniem ukróci to nadużycia związane z parkowaniem na "kopertach", bo nowe karty będą miały tylko osoby faktycznie ich potrzebujące. Jak mówił poseł PO Sławomir Piechota, kiedyś karty miały ułatwiać życie, dziś chodzi o to, by dzięki nim w ogóle umożliwić komuś funkcjonowanie.

Przypomniał, że nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, która zmieniła system kart była dla wielu osób kontrowersyjna, zwłaszcza, że katalog uprawnionych ograniczono do osób ze znaczną i umiarkowaną niepełnosprawnością, które mają dodatkowo kłopoty z poruszaniem się. Karty nie są też przyznawane dożywotnio, jak było do tej pory.   

Przewodnicząca powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w Poznaniu Mariola Kokocińska mówiła, że system został dobrze przygotowany, bo karty można wydawać od ręki. "I tak to się dzieje w Poznaniu, osoba przychodzi z uprawomocnionym orzeczeniem i w ciągu 10 minut otrzymuje kartę parkingową" - powiedziała.     

Prezes stowarzyszenia Integracja Piotr Pawłowski mówił, że w starym systemie z kart korzystało wiele osób nieuprawnionych, teraz ten krąg będzie zawężony do osób, które faktycznie mają problem z poruszaniem się. Podkreślił, że teraz każdy parking będzie pod kontrolą, będzie musiał mieć określona liczbę miejsc dla niepełnosprawnych.   

Bartłomiej Skrzyński, rzecznik prezydenta Wrocławia ds. niepełnosprawnych mówił, że w jego mieście straż miejska już informuje posiadaczy starych kart, w jaki sposób mogą uzyskać nową. Dodał, że we Wrocławiu jest w ścisłym centrum ok. 60 miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Problemem jest, że stają tam samochody, których właściciele nie mają uprawnień, by je zajmować.  

 Według resortu infrastruktury obecnie w Polsce wydanych jest ponad 650 tys. kart parkingowych. Resort pracy oceniał, że jest ich od 900 tys. do 1,2 mln. Wiele używanych było w sposób nieuprawniony - często były podrabiane, korzystano z kart osób, które już zmarły, lub wystawionych na członków rodzin mieszkających w innym rejonie kraju.   

Według szacunków autorów ustawy, po nowelizacji w obiegu pozostanie 200-300 tys. kart.  

 Piechota poinformował, że do marca resort infrastruktury ma przygotować rozporządzenie, w którym określi wymiary "kopert" i ich oznaczenie - mają mieć jaskrawy niebieski kolor.    Osoby, które mają ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a przyczyna niepełnosprawności jest oznaczona symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) oraz 10-N (choroba neurologiczna) i mają ograniczone możliwości poruszania się, mogą składać wniosek o wymianę starej karty i nie muszą stawiać się przed komisją orzekającą. Wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie Miejskiego lub Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.  

Niepełnosprawni z innym oznaczeniem w orzeczeniu lub mający niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym, ale z chorobą narządu wzroku, upośledzeniem narządu ruchu lub chorobą neurologiczną, muszą stanąć przed komisją orzekającą o niepełnosprawności i uzyskać wskazanie do wydania karty parkingowej.  

 By otrzymać kartę, trzeba - oprócz złożenia wniosku i okazania orzeczenia o niepełnosprawności - zapłacić 21 zł.    Nowe karty są imienne i wydawane na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż na pięć lat. Placówki obsługujące osoby niepełnosprawne otrzymują karty parkingowe na trzy lata.    Od stycznia 2016 r. ma zacząć funkcjonować elektroniczna centralna ewidencja kart parkingowych.  

 Wraz ze zmianami w wydawaniu kart parkingowych w Kodeksie wykroczeń pojawiło się nowe wykroczenie: posługiwanie się w sposób nieuprawniony kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych, za co można dostać grzywnę do 2 tys. zł. Określona też jest minimalna liczba miejsc postojowych zagwarantowanych dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy