Czekają nas zmiany w przeglądach okresowych i przepisach

Kierowców wybierających się na przegląd czekają w najbliższym czasie spore zmiany. Jeszcze w tym kwartale pojawić się mają nowe dokumenty poświadczające odbycie obowiązkowych badań technicznych.

Jak czytamy w najnowszym wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury, chodzi o przepisy zmieniające rozporządzenie "w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach".

Co dokładnie się zmieni? Podobnie, jak ma to miejsce obecnie po zakończeniu badania, oprócz pieczątki, otrzymamy też pisemne zaświadczenie o stanie pojazdu. Co ciekawe, rubryki dokumentu opisane mają być w dwóch językach - po polsku i po angielsku.

Potrzeba nowelizacji rozporządzenia wynika z konieczności wdrożenia do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep. Chodzi o to, by ustandaryzowane zaświadczenia respektowane były wzajemnie w różnych krajach wspólnoty. Projekt rozporządzenia określa wzór zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, którego elementy będą poprzedzone odpowiadającymi im zharmonizowanymi kodami unijnymi wynikającymi z dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 roku.

Reklama

Na przepisach skorzystają również osoby chcące sprowadzić do Polski używane auto z innego kraju UE. Jak czytamy w wykazie prac legislacyjnych: "nowy wzór zaświadczenia umożliwi uznawanie dokumentu przez inne państwa członkowskie w przypadku przerejestrowania pojazdu już zarejestrowanego w innym państwie członkowskim pod warunkiem, że zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu jest ważne w granicach częstotliwości ustanowionych dla okresowych badań technicznych przez państwo członkowskie, które dokonuje przerejestrowania oraz pozwoli na użytkowanie pojazdu". Mówiąc prościej - jeśli kupiony przez nas zagranicą (na terenie UE) pojazd będzie miał ważne badania techniczne, polski przegląd trzeba będzie zrobić dopiero, gdy upłynie ich termin.

Nowe rozporządzenie ma zostać opublikowane w najbliższych tygodniach i zacznie obowiązywać w kolejnym dniu po publikacji (jeszcze przed końcem bieżącego kwartału). Oprócz tego kierowców czekają też inne zmiany. Jeszcze w tym miesiącu posłowie mają zająć się nowymi przepisami znoszącymi obowiązek wydawania karty pojazdu. Dokument, w którym wpisywane są wszelkie zmiany właściciela (czyli np. zastawy bankowe) ma zostać całkowicie zlikwidowany. Stanie się tak ze względu na istniejące już funkcjonalności CEPIKu 2.0 i - dostępną dla każdego online - usługę "historia pojazdu" pozwalającą zweryfikować przeszłość auta. Oznacza to również, że przy pierwszej rejestracji samochodu na terenie Polski zaoszczędzimy około 80 zł. 

Paweł Rygas


INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama