Buldożery przetoczą się przez Polskę. Powstanie 1400 km dróg za 50 mld zł

Obecnie w Polsce budowanych jest ponad 1,4 tys. km nowych dróg. Wydamy na nie ponad 50 mld zł. Polska to jeden wielki plac budowy.

Prace budowlane to ostatni etap wieloletniego cyklu realizacji inwestycji drogowej. To właśnie wtedy opracowywane wcześniej studia i projekty zaczynają nabierać konkretnego kształtu. Jakie kształty rysują się obecnie w Polsce? Przyglądamy się obecnym wydatkom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Budowa dróg w Polsce 2022

Obecnie w realizacji znajduje się 99 zadań z rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (PBDK) o łącznej długości 1327,9 km i wartości około 52 mld zł. Na tym etapie znajduje się również 15 obwodnic z Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100) o łącznej długości 115,6 km i wartości 2 mld zł. 

Nowe drogi w Polsce - najbliższe i trwające przetargi

Reklama

Prace budowlane prowadzone są w całej Polsce. Zarówno na etapie przygotowania inwestycji jak i procedowania postępowań przetargowych są kolejne zadania. Ile dokładnie?

  • Na etapie przetargu na realizację jest 18 zadań z PBDK o łącznej długości 244 km. 
  • W przygotowaniu znajduje się obecnie 80 zadań z PBDK o łącznej długości 1803,6 km oraz 85 obwodnic z PB100 o łącznej długości około 744 km. 

Unia Europejska dofinansowuje polskie drogi

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest największym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. GDDKiA w ramach POIiŚ zawarła już 76 umów na dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków unijnych. Trwa ich wdrażanie i rozliczanie. Sześć kolejnych wniosków o dofinansowanie jest w trakcie rozpatrywania. Łączna wartość inwestycji, dla których zawarto umowy o dofinansowanie, wynosi ponad 82,4 mld zł (w tym koszty kwalifikowalne to około 45,9 mld zł oraz wkład UE to około 39,04 mld zł). W ramach ww. umów zakontraktowano już blisko 90 proc. przyznanych środków unijnych.

W ramach projektów UE objętych dofinansowaniem, dla których podpisane zostały ww. umowy o dofinansowanie, przewidziane jest wykonanie (czyli projekty zrealizowane oraz w realizacji) łącznie ponad 2035 km dróg krajowych (w tym ok. 158 km autostrad i 1 671 km dróg ekspresowych).

Do końca wdrażania obecnej perspektywy finansowej dofinansowaniem ze środków UE powinny zostać objęte kolejne kilometry dróg krajowych. GDDKiA zakłada, że dofinansowanie UE zostanie przyznane na kolejne ok. 173 km dróg krajowych (w tym ok. 38 km autostrad i 110 km dróg ekspresowych).

GDDKiA/Interia.pl
Dowiedz się więcej na temat: budowa dróg | drogi | GDDKiA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama