Bardzo wielu chętnych na budowę obwodnicy Stalowej Woli i Niska

Jedenastu wykonawców jest zainteresowanych zaprojektowaniem i budową obwodnicy Stalowej Woli i Niska - poinformowała we wtorek PAP rzeczniczka oddziału GDDKiA w Rzeszowie Joanna Rarus. Obwodnica będzie miała ok. 15,3 km długości i będzie częścią drogi krajowej nr 77 Lipnik-Przemyśl.

Rzeczniczka dodała, że wszyscy wykonawcy zaoferowali takie same warunki, czyli realizację inwestycji w 34 miesiące i 10-letni okres gwarancji.

"Najniższą ofertę złożyło konsorcjum firm z liderem Mostostalem Warszawa, oferując wykonanie zadania za kwotę ponad 199 mln zł. Natomiast najwyższą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR - ponad 288,4 mln zł" - dodała.

Kolejnym etapem w przetargu będzie badanie i ocena złożonych ofert. Rarus podkreśliła, że najkorzystniejsza oferta wybrana zostanie na podstawie trzech kryteriów: ceny, terminu realizacji i okresu gwarancji jakości.

Reklama

"Po wyborze najkorzystniejszej oferty całe postępowanie zostanie przekazane do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych celem kontroli uprzedniej. Po pozytywnym wyniku kontroli, możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą" - powiedziała Rarus.

W pierwszym etapie postępowania na zaprojektowanie oraz wybudowanie obwodnicy Stalowej Woli i Niska złożonych zostało 19 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Złożone wnioski zweryfikowano pod kątem m.in. posiadanego potencjału. GDDKiA oceniła także zdolność wykonawców do należytego wykonania zamówienia.

W drugim etapie przetargu do złożenia ofert zaproszonych zostało 18 wykonawców. Ostatecznie oferty złożyło 11 podmiotów.

Inwestycja realizowana będzie w systemie "projektuj i buduj". Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na początek 2019 r., zakończenie najwcześniej w II kwartale 2021 r.

Początek obwodnicy zlokalizowany jest ciągu drogi krajowej nr 77 w miejscu skrzyżowania ulic Podskarpowej i Chopina w Stalowej Woli. Na końcu obwodnica zostanie włączona do istniejącej DK77 w miejscowości Przędzel przed węzłem Rudnik, który w przyszłości połączy obwodnicę z drogą ekspresową S19. 

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy