Uwaga kierowcy - ważne zmiany w oznakowaniu dróg

Za sprawą oddawania kolejnych odcinków autostrad i dróg ekspresowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadza zmiany w oznakowaniu dotychczasowych odcinków.

Najważniejsze z nich dotyczą przebiegu drogi krajowej nr 1 i 91 oraz pozbawienia kategorii drogi krajowej odcinka dawnej DK98. Wraz z  oddaniem do użytku autostrady A1 od Częstochowy do Pyrzowic zmieni się oznaczenie dawnej jedynki od Częstochowy do Podwarpia. Nadano jej nr 91, a trasa ta będzie pełnić funkcję drogi alternatywnej dla autostrady A1.

Dla drogi krajowej nr 5, z uwagi na oddanie do użytkowania drogi ekspresowej S5 na odcinku Poznań - Wronczyn, wprowadzono zmianę w zapisie drogi, dodając w zapisie przebiegu węzeł Poznań Zachód. Uregulowano przebieg drogi krajowej nr 7 na terenie Krakowa, podobnie jak z drogą krajową nr 19 w Rzeszowie i drogą 61 w Suwałkach.

Reklama

Pozbawiono kategorii drogi krajowej odcinek DK82 w Lublinie i teraz jej punktem początkowym  jest węzeł Lublin Tatary. Z wykazu usunięto również odcinek dawnej DK98 we Wrocławiu, który pozbawiono kategorii drogi krajowej. Zmiany dotyczą również dróg krajowych nr 47, 53 oraz 55, a wynikają z oddania do użytkowania nowych odcinków tych dróg. Dodatkowo w załączniku do zarządzenia uściślono zapisy w zakresie przebiegu odcinków dróg dodając nazwy miejscowości, nazwy węzłów oraz ujednolicono sposób stosowanych zapisów.

GDDKiA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama