Takiej drogi w Polsce jeszcze nie ma. Spektakularne estakady na S19

Siedem estakad, osiem mostów i osiem wiaduktów. Droga ekspresowa S19 na odcinku Domaradz - Krosno w ścisłej czołówce najbardziej spektakularnych dróg w Polsce. Według planu pojedziemy nią już za dwa lata.

Wybudowanie 12,5 km drogi ekspresowej z estakadami, mostami i wiaduktami ma kosztować niemal 1,1 miliarda złotych. Na tyle wyceniła ten projekt firma Mostostal Warszawa, która zwyciężyła w przetargu i ma realizować tę inwestycję. 

Złożono wniosek o ZRID. Bez niego nie będzie budowy

Zgodnie z umową, wykonawca przygotował dokumentację wymaganą do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej). Teraz wniosek musi przeprocesować wojewoda. Jego decyzja określi obszar przeznaczony pod budowę drogi oraz umożliwi uruchomienie procedury odszkodowawczej za nieruchomości przeznaczone na cele publiczne. Niezależni biegli - rzeczoznawcy majątkowi, wyznaczeni przez wojewodę, oszacują wartość nieruchomości leżących na trasie budowy, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej.

Reklama

Budowa drogi S19 Domaradz - Krosno ruszy w połowie 2024 roku

Decyzja ZRID da wykonawcy możliwość rozpoczęcia robót budowlanych po wcześniejszym przekazaniu placu budowy. Prawdopodobnie będzie to możliwe w połowie bieżącego roku. Inwestycja zostanie zrealizowana będzie w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych w systemie Projektuj i buduj. Zgodnie z projektem, w ciągu trasy głównej powstanie siedem estakad, osiem mostów, osiem wiaduktów drogowych, trzy przejścia dla zwierząt (dwa dla zwierząt średnich i jedno dla zwierząt dużych), trzy przepusty, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. 

Spektakularne estakady na S19

Najdłuższa z estakad będzie mierzyć ok. 700 m i przebiegać będzie nad doliną na filarach o wysokości dochodzącej do 30 m.  Trzy z siedmiu estakad będą miały długość przekraczającą 400 metrów. Na trasie powstaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych. Projekt przewiduje, że na początku znajda się na nich miejsca parkingowe, toalety i przestrzeń do odpoczynku. Z czasem, wyłonieni w przetargu dzierżawcy będą mogli rozbudować je o stacje paliw i obiekty gastronomiczne. Zgodnie z podpisaną umową, prace projektowe i roboty budowlane zostaną ukończone w ciągu maksymalnie 39 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych (tj. od 1 grudnia do 31 marca, liczonych jako cztery miesiące). 

Droga S19 Domaradz - Krosno. Warunki budowy


Budowa odcinka drogi ekspresowej S19 między Domaradzem a Krosnem, przebiegającej przez złożony teren Karpat Zewnętrznych, stawia przed inżynierami wyjątkowe wyzwania geologiczne. Skomplikowana struktura geologiczna tego regionu, charakteryzującego się falistym krajobrazem z licznymi wzniesieniami i dolinami, wymagała szczegółowych badań podłoża przed rozpoczęciem prac. W obrębie planowanej trasy drogowej zidentyfikowano osiem obszarów zagrożonych osuwiskami, co znacząco zwiększa ryzyko podczas prac budowlanych. Aby zmierzyć się z tymi wyzwaniami, przeprowadzono ponad 1200 wierceń i 525 sondowań, co pozwoliło na dokładne zrozumienie warunków geologicznych. Monitoring osuwisk, zarówno z wykorzystaniem metod powierzchniowych, jak i wgłębnych, stanowi ważny element zapobiegania potencjalnym zagrożeniom. Inwestycja ta, będąca częścią szlaku Via Carpatia, podkreśla znaczenie dokładnego planowania i przygotowania w kontekście wyzwań geologicznych towarzyszących budowie dróg w trudnym terenie.INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: drogi | mosty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy