Reklama

Policja na miejscu dla inwalidów

W odpowiedzi na pismo przesłane przez Pana drogą elektroniczną do rzecznika prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w dniu 13 stycznia 2010 roku, informuję, że w tej sprawie w Komisariacie Policji VI w Krakowie, w celu wyjaśnienia stawianych przez Pana policjantom zarzutów, które dotyczyły zaparkowania radiowozu oznakowanego na miejscu parkingowym przeznaczonym dla inwalidów, zostało przeprowadzone postępowanie skargowe.

W celu wyjaśnienia wszystkich zawartych w skardze kwestii dokonano analizy materiałów będących już w posiadaniu Komisariatu Policji VI w Krakowie oraz uzyskanych dodatkowo na potrzeby niniejszego postępowania skargowego (notatka urzędowe policjanta kierującego radiowozem oraz materiały czynności wyjaśniających l.dz. MRA 197/2010 prowadzonych przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie).

Zebrany materiał pozwolił na ustalenie następującego przebiegu zdarzeń.

W dniu 09 stycznia 2010 roku policjanci Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego oraz Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego wykonywali czynności związane z doprowadzeniem do prokuratury i sądu trzech osób podejrzanych o dokonanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia przypominającego broń.

Reklama

Ok. godz. 12.15 prowadzący czynności prokurator polecił doprowadzić do sądu jednego z trzech zatrzymanych. W związku z upływającym czasem oraz faktem, iż osoba doprowadzana, z uwagi na wagę zarzucanego jej czynu, mogła podjąć próbę ucieczki funkcjonariusze podjęli decyzję o maksymalnym skróceniu drogi doprowadzenia zatrzymanego z pojazdu służbowego do budynku sądu. Ponieważ była sobota i parking przy budynku sądu był niemal pusty kierujący radiowozem oznakowanym Kia Ceed nr rej. HPGB268 podjął decyzję o zaparkowaniu radiowozu obok wejścia do sądu, na miejscu parkingowym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej.

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie prowadził w tej sprawie postępowanie wyjaśniające o wykroczenie z art, 92 par. 1 k.w. w związku z art. 5 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz par. 52 Rozporządzenia MSWiA z dnia 31.07.2002 roku.

W dniu 10 marca 2010 roku sierż. szt. Marcin Bieniek przesłuchany został, jako obwiniony i w trakcie składania wyjaśnień przyznał się do popełnienia zarzucanego mu wykroczenia. Z uwagi na okoliczności towarzyszące jego popełnieniu, które zostały przytoczone powyżej, prowadzący postępowanie wyjaśniające zastosował, na podstawie art. 41 k.w., środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, a postępowanie zakończone zostało odstąpieniem od skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego.

Biorąc pod uwagę cały zgromadzony w postępowaniu materiał dowodowy, który, z formalnego punktu widzenia, potwierdza stawiany przez Pana zarzut, uznaję Pana skargę za potwierdzoną. Jednocześnie zapewniam, iż w ramach odpraw policjantów do służby podjęte zostaną niezbędne działania szkoleniowe prowadzące do uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości.

Komendant Komisariatu Policji VI w Krakowie mł. insp. mgr inż. Mirosław Skwarka.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje