Reklama

Parkingowe problemy

Kto decyduje o wyznaczaniu miejsc parkingowych, jakie wymiary powinny mieć i co zrobić, gdy nie mamy gdzie postawić auta?

Kierowcy mają coraz większe problemy z parkowaniem. Powód? Brakuje miejsc do postoju, a pojazdów z każdym rokiem przybywa.

Nie zawsze parking

Zgodnie z prawem budowlanym "zagospodarowując działkę budowlaną należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne". Ile ma być tych miejsc parkingowych? Reguluje to decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, którą ustalają władze danego miasta.

Reklama

W przypadku osiedli mieszkaniowych inwestor (developer, spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa) musi stworzyć średnio 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie.

W przypadku biur i urzędów jest to od kilku do nawet kilkudziesięciu miejsc parkingowych na każde 1000 m2 powierzchni biurowej. Bez spełnienia tych norm nadzór budowlany nie odbierze budynku do użytku.

Problem pojawia się później

Właściciel budynku może zlikwidować cześć parkingu , aby urządzić tam np. trawnik lub stworzyć dodatkowy chodnik. Z kolei miejsca parkingowe ogólnodostępne mogą zostać wygrodzone i sprzedane. Takie sytuacje spotyka się na starszych osiedlach. Co zrobić, jeśli miejsce "zniknęło"?

Gdy część parkingu zamieniła się np. w trawnik, możemy walczyć o przywrócenie miejsca tylko w przypadku, gdy inwestor nie uzyskał pozwolenia lub nie zgłosił zmiany w wydziale architektury. W tym przypadku należy zgłosić się do nadzoru budowlanego. Gdy na starym osiedlu nie ma miejsc parkingowych, to nie da się zmusić zarządcy terenu do ich ustanowienia.

Jeszcze gorzej jest w przypadku remontu drogi czy budowy nowej. Drogowcy nie mają obowiązku budowy parkingów w miastach. Co to oznacza? Na etapie planowania drogi lub jej remontu możemy jedynie zgłaszać wnioski o budowę miejsc parkingowych. Plan budowy drogi jest zwykle wywieszony w urzędzie miasta czy wydziale architektury, podany jest także termin zgłaszania uwag. Nasze pomysły jednak nie muszą być uwzględnione.

Właściwe wymiary

Miejsce postojowe powinno mieć odpowiednie wymiary.Dla samochodów osobowych minimalna szerokość to 2,3 m, a długość 5 m (dla aut osób niepełnosprawnych odpowiednio 3,6 m i 5 m), a jeśli parking jest przy jezdni - szerokość co najmniej 3,6 m (z możliwością ograniczenia do 2,3 m w przypadku korzystania z przylegającego chodnika), a długość 6 m. Jeśli z jakiegoś powodu miejsce postojowe jest zbyt małe, można to zgłosić do nadzoru budowlanego, który zmusi właściciela/ nadzorcę danego terenu do właściwego wyznaczenia miejsc.

Aby parking był - zgodnie z prawem - miejscem do postoju aut, stanowiska i dojazdy powinny mieć nawierzchnię utwardzoną lub co najmniej gruntową ale wyrównaną.

Wysokie krawężniki

Kolejny problem kierowców to wjechanie na miejsce postojowe. Często rolę parkingu pełni chodnik. Ten jednak musi być oddzielony krawężnikiem od ulicy. Wjechanie na niego bez uszkodzenia zderzaka może stanowić kłopot. Niestety, zgodnie z przepisami, krawężnik oddzielający jezdnię od chodnika może mieć aż 16 cm. Jeśli jest wyższy, możemy zwrócić się do zarządcy drogi o jego usunięcie.

Warto wiedzieć

- Minimalne wymiary miejsca parkingowego to 2,3 x 5 m. Od tego zapisu nie ma odstępstw.

- W przypadku nowych inwestycji, np. budowy bloku, inwestor musi zwykle zapewnić 1 miejsce parkingowe dla każdego mieszkania. Parking powinien znajdować się na posesji, przy której powstaje budynek (może być podziemny). Możliwe jest jednak zbudowanie parkingu nawet kilkaset metrów od budynku.

- Maksymalna wysokość krawężnika oddzielającego miejsce do parkowania od jezdni to aż 16 cm.

Sebastian Sulowski

Tekst pochodzi z tygodnika

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje