Reklama

Nie mogą ci dać mandatu

Wczoraj pisaliśmy, że komputerowe wydruki potwierdzające ubezpieczenie nie są przez policję uznawane. Okazuje się, że policja nie ma racji. Takie wydruki są ważne.

Oto stanowisko firmy Link4:

W nawiązaniu do informacji pojawiających się w mediach, a związanych z rzekomą nieważnością potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia przesłanego drogą elektroniczną lub faksem, Link4 TU SA wyjaśnia, co następuje.

W myśl obowiązujących przepisów takie potwierdzenie jest ważne zgodnie z przytoczonymi poniżej przepisami.

Minister Finansów w Rozporządzeniu z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego (Dz. U. z 2003 r., Nr 211, poz. 2064) zarządza, co następuje:

Reklama

§ 1. 1. Potwierdzeniem spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego jest dokument ubezpieczenia wydany przez zakład ubezpieczeń.

2. Dokumentem, o którym mowa w ust. 1, może być polisa ubezpieczeniowa, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie tymczasowe, dowód potwierdzający opłacenie składki ubezpieczeniowej lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

§ 2. 1. W odniesieniu do ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zwanej dalej "ustawą", dokument ubezpieczenia określa:

1) rodzaj ubezpieczenia;

2) strony umowy ubezpieczenia;

3) przedmiot umowy ubezpieczenia;

4) oznaczenie serii oraz numeru dokumentu ubezpieczenia;

5) markę i typ pojazdu mechanicznego, którego umowa ubezpieczenia dotyczy;

6) numer rejestracyjny pojazdu mechanicznego, którego umowa ubezpieczenia dotyczy;

7) numer nadwozia (podwozia) pojazdu mechanicznego, którego umowa ubezpieczenia dotyczy;

8) okres, na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta;

9) sumę gwarancyjną ubezpieczenia;

10) wysokość składki ubezpieczeniowej.

Jak widać z powyższego, każdy dokument wystawiony przez ubezpieczyciela (także ten wydrukowany po przesłaniu drogą elektroniczną lub faksem) potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC dla konkretnego samochodu JEST WAŻNY, o ile na jego podstawie można stwierdzić, dla kogo i dla jakiego samochodu oraz który ubezpieczyciel wystawił polisę. Mówiąc innymi słowami, Rozporządzenie Ministra Finansów nie pozostawia wątpliwości co do tego, że TO TREŚĆ DOKUMENTU UBEZPIECZENIOWEGO DECYDUJE O JEGO WAŻNOŚCI I TYM SAMYM SKUTECZNIE POTWIERDZA FAKT ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA OC.

Z poważaniem, Damian Ziąber Dyrektor Departamentu PR Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: policja | link4 | mandat | ubezpieczenia

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy