Reklama

Nie masz auta, płacisz za OC

Wielu posiadaczy samochodów nie zdaje sobie sprawy, że ubezpieczenie OC przypisane jest do auta, a nie kierowcy...

Dlaczego tak jest? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. W materiale tym znajdziecie również informacje przydatne przy sprzedaży samochodu. Co się dzieje z OC w takim przypadku?

Umowa ubezpieczenia OC jest zawsze przypisana do konkretnego pojazdu. Natomiast zakres jej odpowiedzialności obejmuje każdą osobę kierującą pojazdem - oprócz właściciela lub osoby korzystającej z auta za jego zgodą (mąż, żona etc.), także osoby prowadzące pojazd bez wiedzy i zgody właściciela (np. złodziej).

Zgodnie z art. 35 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia spoczywa na właścicielu pojazdu mechanicznego. Samo ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje natomiast odpowiedzialność cywilną każdej osoby, która "kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem pojazdu".

Reklama

Z przypisania polisy OC do konkretnego pojazdu, wynika bardzo istotna kwestia. Mianowicie, w momencie sprzedaży pojazdu, polisa ubezpieczeniowa automatycznie przechodzi na nabywcę pojazdu. Będzie obowiązywała do końca okresu, na który została zawarta. Jeżeli nabywca złoży wypowiedzenie dotychczasowej umowy w ciągu 30 dni od daty kupna pojazdu, umowa ulegnie rozwiązaniu. Ale, jeśli zawrze nowa umowę z innym towarzystwem ubezpieczeniowym, bez skutecznego wypowiedzenia poprzedniej umowy, będzie miał równolegle dwie polisy, a do zapłacenia 2 składki ubezpieczenia komunikacyjnego.

Sprzedający powinien pamiętać, że musi zgłosić sprzedaż pojazdu w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, z którym zawarł umowę ubezpieczenia OC. Co do zasady, szkody powstałe po dniu sprzedaży samochodu, nie obciążają zbywcy pojazdu, chyba że nowy właściciel spowodował szkodę zanim zbywca poinformował zakład ubezpieczeń o sprzedaży auta. W takiej sytuacji szkoda zostaje automatycznie przypisana do polisy sprzedającego, który musi udowodnić, że w chwili jej wyrządzenia nie był już właścicielem pojazdu . (przedstawiając umowę sprzedaży.

W ciągu 30 dni od daty sprzedaży pojazdu, zbywca powinien poinformować Ubezpieczyciela o dokonanej transakcji i przekazać mu stosowne dokumenty, w tym dane nowego właściciela. Do tego czasu solidarnie z nowym właścicielem auta odpowiada za pokrycie należnej składki ubezpieczenia. Na nabywcy z kolei spoczywa obowiązek zgłoszenia kupna pojazdu w Wydziale Komunikacji odpowiedniego urzędu, który wynika z przepisów ustawy o ruchu drogowym.

Sprzedając auto z polisą opłaconą do przodu o np. kilka miesięcy, warto doprecyzować w umowie kupna-sprzedaży chęć otrzymania zwrotu składki za niewykorzystany przez sprzedającego okres ubezpieczenia. Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, zwrot składki co do zasady należy się nabywcy, jeśli złoży on w zakładzie ubezpieczeń pisemne wypowiedzenie umowy do 30 dni od daty zakupu pojazdu. Ustawa nie reguluje kwestii zwrotu składki sprzedającemu, niemniej nabywca może scedować to prawo na niego. Biorąc pod uwagę przepisy własne zakładów ubezpieczeń, należy jednak sprawdzić czy takie upoważnienie będzie przez dany zakład uznane za ważne.

Jeżeli nabywca nie jest zainteresowany kontynuowaniem umowy ubezpieczenia w danym zakładzie i towarzystwo dopuszcza taką możliwość - ,sprzedający powinien uzyskać od kupującego pisemne wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC. Takie wypowiedzenie, w formie osobnego dokumentu, powinno być podpisane także przez sprzedającego i dostarczone do zakładu ubezpieczeń w ciągu 30 dni od daty sprzedania samochodu.

Jeżeli natomiast nabywca chce kontynuować ubezpieczenie do końca okresu, na który została zawarta umowa, sprzedający może po prostu doliczyć część składki do ceny samochodu.

Informacji udzielała Małgorzata Mączyńska dyrektor likwidacji szkód Liberty Direct.

Dowiedz się więcej na temat: polisy | wypowiedzenie | ubezpieczenie | składki | ubezpieczenia | Auta

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy