Reklama

Gwiazdki jednak będą!

Po naszej publikacji poruszającej problem umieszczania na tablicach rejestracyjnych gwiazdek zamiast polskiej flagi otrzymaliśmy wyjaśnienie tej kwestii z Ministerstwa Infrastruktury. Otóż, gwiazdki jednak będą!

Oto korespondencja, jaką otrzymaliśmy od Justyny Brachy z Biura Komunikacji Społecznej Ministerstwa Infrastruktury:

"Biuro Komunikacji Społecznej Ministerstwa Infrastruktury informuje, że w resorcie trwają prace nad wprowadzeniem w Polsce unijnych tablic rejestracyjnych. Zgodnie z harmonogramem prac "Eurotablice" mają wejść w życie 1 maja 2006r.

7 marca 2005 r. resort infrastruktury podjął decyzję o wprowadzeniu nowego wzoru tablic rejestracyjnych. Będą one w skrajnej lewej części tablicy posiadały symbol Unii Europejskiej w postaci 12 gwiazdek barwy żółtej ułożonych na obwodzie okręgu oraz białych liter "PL" wyróżniających państwo rejestracji pojazdu. Aktem normatywnym stanowiącym podstawę do zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. Nr 133, poz.1123 z późn.zm.) jest rozporządzenie Rady Europy z dnia 3 listopada 1998 r. Nr 2411/98 w sprawie uznania w ruchu wewnątrzwspólnotowym znaków wyróżniających Państwo Członkowskie, w którym zarejestrowano pojazdy silnikowe i ich przyczepy.

Reklama

W lipcu br. do konsultacji społecznych zostanie przekazany projekt rozporządzenia określający wymagania dla nowego wzoru tablic rejestracyjnych.

Możliwy do realizacji harmonogram prac nad wprowadzeniem nowego wzoru tablic rejestracyjnych uzgodniono mając na uwadze:

- minimalizację kosztów z tym związanych,

- czas potrzebny do wydania rozporządzenia,

- terminy ważności certyfikatów posiadanych przez producentów tablic,

- zakończenie procesu badań certyfikacyjnych dla tablic nowego wzoru i uruchomienie ich produkcji,

- wykorzystanie zapasów dotychczasowych tablic przez producentów tablic i organy rejestrujące pojazdy.

Zgodnie z tym harmonogramem planuje się, że "Eurotablice" zostaną wprowadzone od 1 maja 2006 r.

Uwaga!

W przygotowywanych przepisach nie planuje się wymiany obecnych tablic rejestracyjnych, w tym "czarnych tablic", na tablice nowego wzoru, ale dopuszczalna będzie wymiana dotychczasowych tablic na wniosek właściciela pojazdu. Nie planuje się również zwiększenia wysokości opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych w związku ze zmianą ich wzoru. Obecnie opłata za wydanie tablic rejestracyjnych wynosi 80 zł."

Tak więc polska flaga zostanie zastąpiona unijnymi gwiazdkami. O przynależności państwowej świadczyć będzie tylko skrót literowy.

Czy uważacie, że to dobra zmiana?

Porozmawiaj na Forum.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje