Reklama

Zientarski o pobieraniu opłat za parkowanie

Po dzisiejszej publikacji "Rzeczpospolitej" mówiącej o planowanych zmianach w prawie, które umożliwią samorządom pobierani opłat za parkowanie również w dni wolne, otrzymaliśmy stanowisko prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowca.PL, Włodzimierza Zientarskiego w tej sprawie.

Publikujemy je poniżej:

"Opublikowane dzisiaj w "Rzeczpospolitej" doniesienia o planowanych przez rząd zmianach w ustawie o drogach publicznych nie mogą napawać użytkowników tych dróg optymizmem. Zmiany spowodują, że samorządy będą mogły w bardzo elastyczny sposób kształtować stawki opłat, jak i ustalać dni w których opłaty te będą obowiązywały. Skutkować to może odczuwalnym wzrostem opłat za parkowanie oraz koniecznością ich wnoszenia w dotychczasowo "wolne" dni takie jak weekendy i święta.

Pozostawienie samorządom tak dużej swobody w kształtowaniu polityki dotyczącej płatnego parkowania rodzi obawę o to czy nie będą nadmiernie wykorzystywały posiadanych uprawnień, "łatając" budżety. Otwartą kwestią pozostaje również sposób zagospodarowania pozyskiwanych w ten sposób pieniędzy, nie wspomniano bowiem czy mają one być przeznaczone na rozwój infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Reklama

Na chwilę obecną nie przedstawiono żadnych "twardych" danych i wyliczeń uzasadniających konieczność wprowadzenia takich zmian. W opinii Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowca.PL , w aktualnej sytuacji gospodarczej i społecznej proponowane rozwiązania są niekorzystne dla obywateli. Zwiększanie restrykcji i obciążeń związanych z użytkowaniem pojazdów nie sprzyja budowie bezpiecznej i przyjaznej wszystkim ludziom motoryzacji. "

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje