Wyrok ws. podatku od garaży podziemnych. To ważne dla setek tysięcy Polaków

Trybunał Konstytucyjny orzekł dziś w sprawie niejasnych przepisów dotyczących odmiennych stawek podatku od stanowisk garażowych. Jak czytamy w rozporządzaniu – przepisy, które nakładają na właściciela miejsca garażowego wyższe podatki niż za lokal mieszkalny, są niezgodne z konstytucją. Co to oznacza dla kierowców?

Odmienne stawki podatku od nieruchomości w przypadku stanowisk garażowych z uwagi na ich wyodrębnienie pod względem prawnym, to problem który od lat spędza sen z powiek wielu osobom. Całe zamieszanie wynika z niejasnych interpretacji przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Stanowisko garażowe i jego różne definicje

Chodzi konkretnie o art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a i e, który przewiduje dwie różne stawki opodatkowania w zależności, czy stanowisko garażowe posiada wyodrębnioną księgę wieczystą. W takim przypadku jest on uznawany za budynki lub ich części i naliczana jest ponad dziesięciokrotnie wyższa stawka podatkowa.  

Reklama

W rezultacie dochodzi do sytuacji, kiedy to konieczność corocznego uiszczania podatku od nieruchomości o identycznych wymiarach, ma zupełnie różną wysokość. To, jak można się domyślać, nie podoba się części obywateli. Również prawnicy podkreślają, że to narusza zasadę sprawiedliwości podatkowej.  

Skargi przyniosły korzyści. Jest orzeczenie Trybunału

W powyższej sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło sporo skarg. Ich autorzy podkreślają, że niezależnie, czy garaż jest nieruchomością odrębną, czy nie, w rzeczywistości pełni tę samą funkcję - po prostu jest garażem. Wskazują, że to wyłącznie do dewelopera należy decyzja w kwestii określenia definicji stanowiska garażowego. Sprawa, która od dawna oczekiwała na rozstrzygniecie w Trybunale Konstytucyjnym nareszcie ma swój finał.

Jak możemy wyczytać w oficjalnym orzeczeniu Trybunału:

"Art. 1a ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a i e ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70):

- w zakresie, w jakim umożliwiają, na potrzeby podatku od nieruchomości, uznanie wyodrębnionego garażu znajdującego się w budynku mieszkalnym, za część budynku o odmiennym niż mieszkalny charakterze, są niezgodne z zasadą szczególnej określoności regulacji daninowych wywodzoną z art. 84 w związku z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

- w zakresie, w jakim uzależniają zastosowanie odpowiednich stawek podatku od nieruchomości do znajdującego się w budynku mieszkalnym garażu od jego wyodrębnienia lub niewyodrębnienia jako przedmiotu odrębnej własności, przez co do znajdującego się w budynku mieszkalnym garażu wielostanowiskowego stanowiącego przedmiot odrębnej własności, zastosowanie ma stawka określona w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o podatkach i opłatach lokalnych a nie stawka określona w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a tej ustawy, są niezgodne z art. 32 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 2 i art. 84 Konstytucji."

Od 2025 roku zasady stają się jasne

W dużym skrócie oznacza to, że dotychczasowe, niejasne przepisy, które nakładają na właściciela stanowiska garażowego, dziesięciokrotnie większy podatek, są niezgodne z konstytucją. Trybunał Konstytucyjny określa, że właściwe jest stosowanie takiej samej stawki zarówno do stanowisk garażowych, jak i do lokali mieszkalnych.

Sędziowie orzekli ponadto, że utrata mocy obowiązującej wskazanych wyżej przepisów nastąpi z dniem 1 stycznia 2025 roku. Zastrzeżono ponadto, że powyższe odroczenie nie stoi na przeszkodzie wzruszeniu orzeczeń zapadłych w sprawie skarżących, w związku z którymi została złożona skarga konstytucyjna. Innymi słowy, można się odwoływać od decyzji urzędów nakładających zawyżone podatki od garaży.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: przepisy | Trybunał Konstytucyjny | garaże | podatki
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy