Warszawa bez litości dla kierowców. 1200 zł opłaty za drugie auto?

​W czwartek o godz. 10 rozpocznie się sesja Rady Warszawy. Miejscy radni będą obradować w trybie zdalnym. Zajmą się m.in. opłatami za śmieci i parkowanie. Podniesiony ma zostać także abonament za parkowanie w SPPN na drugie i kolejne auto w rodzinie z 30 zł do 1200 zł rocznie.

Na początek sesji Rady Warszawy zaplanowano przedstawienie informacji prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego na temat sytuacji związanej z epidemią COVID-19 oraz podejmowanych w tej sprawie przez miasto działań.

Ponadto stołeczni samorządowcy zajmą się w czwartek zmianą metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami oraz wynikającymi m.in. z tego zmianami w budżecie miasta, zarówno na rok 2020, jak i w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwszy projekt uchwały dotyczy wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności.

Kolejny projekt związany jest z ustaleniem sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Trzeci z projektów dotyczy zmiany określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania tych deklaracji.

W porządku obrad jest też projekt uchwały dotyczący podwyżek opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN), wydłużeniem czasu obowiązywania strefy, czy wprowadzeniem opłaty abonamentowej za drugi i kolejny samochód w tym samym gospodarstwie domowym.

Reklama


Projekt uchwały zakłada wydłużenie czasu obowiązywania postoju w SPPN z obecnych dziesięciu godzin (8.00-18.00) do dwunastu godzin (8.00-20.00) w dni robocze. Bezpłatne pozostaną trzy dni w roku: 2 maja oraz 24 i 31 grudnia. Kolejną ze zmian, którą będą zajmować się radni to podwyższenie stawek opłat za postój w SPPN. Po wprowadzeniu ich w życie pierwsza godzina postoju ma kosztować 3,9 zł zamiast 3 zł, druga 4,6 zł zamiast 3,60 zł, a trzecia 5,5 zł zamiast 4,20 zł. Za czwartą i każdą kolejną godzinę kierowcy zapłacą 3,9 zł.

W projekcie uchwały znalazł się także punkt poświęcony nowym zasadom wydawania abonamentów mieszkańca, uprawniających do postoju w SPPN przez rok. Urzędnicy proponują opłatę abonamentową za pierwszy samochód w gospodarstwie domowym pozostawić na niezmienionym poziomie, tj. 30 zł rocznie, natomiast opłatę abonamentową za każdy kolejny samochód w gospodarstwie domowym podnieść do 1200 zł rocznie, tę opłatę będzie można wnosić w dwóch ratach po 600 zł, przy czym drugą ratę będzie należało wnieść na 7 dni przed upływem szóstego miesiąca ważności abonamentu.

Radni zdecydują również, czy w stolicy zostanie wzniesiony pomnik upamiętniający wkład Polski w zburzenie muru berlińskiego i zjednoczenie Niemiec, a także o nowej nazwie i statusie Teatru Ochoty - Ośrodka Kultury Teatralnej. 

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy