Rekordowe zyski ViaTOLL. Kierowcy zapłacili 1,88 mld zł!

Elektroniczny system poboru opłat ViaTOLL funkcjonuje na polskich drogach już od przeszło 6,5 roku. Całkowite nakłady inwestycyjne (majątek Skarbu Państwa) związane z jego uruchomieniem i rozbudową osiągnęły poziom 1,4 mld zł. Dla porównania, w samym tylko 2017 roku, system przyniósł wpływy w wysokości 1,88 mld zł.

Do wygenerowania rekordowej kwoty przyczyniło się rozszerzenie sieci dróg objętych elektronicznym poborem opłat o 360 km. Obecnie sieć dróg systemu viaTOLL obejmuje już ponad 3660 km. Na koniec grudnia w systemie zarejestrowanych było 1 122 tys. pojazdów i 552 tys. podmiotów gospodarczych. Liczba urządzeń viaAUTO umożliwiających sprawniejsze pokonywanie bramek autostradowych (na wybranych odcinkach autostrad A2 i A4) osiągnęła poziom 87,9 tys.

Sumaryczne wpływy z opłat drogowych w Polsce, liczone od początku funkcjonowania systemu, zbliżają się do poziomu 10 miliardów złotych. Do końca 2017 roku, na konta Krajowego Funduszu Drogowego, wpłynęło z tego tytułu ponad 9,11 mld zł, przeznaczanych na rozbudowę i modernizację polskich dróg. Od stycznia do końca grudnia 2017 roku kwota wpływów, łącznie z elektronicznego i manualnego poboru opłat, osiągnęła rekordowy poziom ponad 1,88 mld zł.

Reklama

W ubiegłym roku koszty funkcjonowania systemu viaTOLL stanowiły 14 proc. wpływów, czyli około 262,7 mln zł. System jest zarządzany i utrzymywany przez Kapsch Telematic Services. Koszty operacyjne wraz z wynagrodzeniem Kapsch, pokrywane są z budżetu GDDKiA, natomiast opłaty wnoszone przez kierowców i przewoźników trafiają bezpośrednio do Krajowego Funduszu Drogowego.   

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy