Masz radio w samochodzie? A płacisz abonament?

W mediach publicznych trwa właśnie kampania mająca zachęcić Polaków do opłacania - obowiązkowego - abonamentu radiowo-telewizyjnego. Czy konieczność uiszczania tej opłaty dotyczy również odbiorników samochodowych?

Abonament radiowo-telewizyjny pobierany jest na mocy "Ustawy o opłatach abonamentowych" z dnia 25 kwietnia 2005 roku. Czytamy w niej m.in., że "za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe". Co więcej - ustawodawca wprowadził domniemanie, że każda osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Nie ma przy tym znaczenia, czy korzystamy z usług mediów publicznych. Do zapłacenia abonamentu obliguje nas już sam fakt posiadania radia lub telewizora!

Reklama

W przypadku odbiornika radiowego opłata wynosi 7 zł miesięcznie. Osoby, które zdecydują się zapłacić za cały rok z góry mogą liczyć na upust. W takim przypadku abonament wyniesie 75,6 zł.

Opłata miesięczna za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi obecne 22,7 zł. Uwzględniając zniżki z tytułu jednorazowej wpłaty, roczna opłata wynosi 245,15 zł.

Trzeba przyznać, że ustawodawca poszedł kierowcom "na rękę". Zgonie z ustawą "niezależnie od liczby odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych przez osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub w samochodzie stanowiącym ich własność uiszcza się tylko jedną z opłat". Oznacza to, że nie ma konieczności płacenia za każde radio i telewizor osobno. W przypadku gospodarstw domowych, czyli - w myśl obowiązujących przepisów - "zespołu osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie lub jednej osoby utrzymującej się samodzielnie" - wystarczy wnieść jedną opłatę, czyli - po uwzględnieniu zniżek - 245,15 zł.

Takie udogodnienia nie obowiązują jednak przedsiębiorców! Ci płacić muszą za KAŻDY odbiornik radiowy lub telewizyjny będący na wyposażeniu firmy. Dotyczy to również odbiorników zamontowanych w samochodach służbowych!

Niestety, spełnienie obywatelskiego obowiązku nie jest wcale łatwe. Chociaż prawo trąci nieco Polską Rzeczpospolitą Ludową - zgodnie z zapisami ustawy - odbiorniki radiowe i telewizyjne podlegają, ciążącym na obywatelu, obowiązkowi rejestracji! Na szczęście telewizory i radia zarejestrować można przez Internet na stronach Poczty Polskiej. Trzeba jednak będzie poczekać na przysłany tradycyjną pocztą formularz, wypełnić go i odesłać do nadawcy... Dopiero po tym, również tradycyjną pocztą, otrzymamy wiadomość o nadaniu indywidualnego numeru abonenta będącą jednocześnie dowodem zarejestrowania odbiornika.

Co grozi za niezarejestrowanie odbiorników i - tym samym - uchylanie się od ustawowego obowiązku płacenia abonamentu? Kontrole - po okazaniu specjalnego zezwolenia - przeprowadzają uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej. Osoba kontrolowana powinna okazać dowód rejestracji odbiorników i uiszczenia stosownej opłaty.

Jeśli kontrolujący stwierdzą brak rejestracji lub opłaty, na osobę nakładana jest kara pieniężna. Stanowi ona trzydziestokrotność obowiązującej na dany dzień miesięcznej opłaty abonamentowej. W przypadku telewizora będzie to 681 zł (22,7 zł razy 30) egzekwowanie w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji (w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym).

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy