Reklama

Czy da się legalnie nie płacić mandatów?

Kierowca może ubiegać się o umorzenie mandatu, odroczenie spłaty, przyznanie ulgi lub rozłożenie kary na raty. Krok po kroku radzimy, jak dopełnić formalności.

Prawo do ubiegania się o ulgę w spłacie mandatu przysługuje każdemu kierowcy. Pomoc tego typu może być jednak przyznana tylko tym osobom, które nie są w stanie spłacić należności jednorazowo i w terminie. Oceny dokonują urzędnicy w oparciu o przedłożone im dokumenty.

Reklama

Chcąc otrzymać ulgę w mandacie należy więc postępować według poniższej procedury.

1. Złóż stosowny wniosek

We wniosku należy napisać, o jaką formę ulgi się ubiega. Można starać się o całkowite umorzenie grzywny, ale także jej obniżenie, odroczenie płatności czy rozłożenie spłaty na raty.

Prośba powinna zostać odpowiednio umotywowana, należy więc opisać swoją sytuację materialną. Oczekiwania muszą być adekwatne do rzeczywistych możliwości płatniczych kierowcy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku w przypadku mandatów wystawionych przez policję i Inspekcję Transportu Drogowego jest wojewoda, na którego terenie wypisano mandat (pismo adresuje się do odpowiedniego urzędu wojewódzkiego), a gdy grzywnę wystawili strażnicy miejscy lub gminni - odpowiedni prezydent miasta, burmistrz lub wójt (adresatem pisma jest wówczas odpowiednia jednostka samorządowa).

Uwaga! Samo złożenie wniosku o przyznanie ulgi nie chroni przed wszczęciem i prowadzeniem postępowania egzekucyjnego.

2. Zgromadź dokumenty

Aby ubiegać się o umorzenie, grzywny, jej obniżenie lub rozłożenie na raty, należy przedstawić przede wszystkim wszelkie dokumenty potwierdzające status majątkowy. Mogą to być między innymi:

- zaświadczenie o zarobkach,

- odcinek renty/emerytury,

- zaświadczenie o uznaniu za osobę bezrobotną,

- kopia legitymacji szkolnej lub studenckiej,

- dokumenty wykazujące poziom stałych wydatków, a więc np. potwierdzenia opłat za mieszkanie, prąd, gaz, wodę, telefon. Do wniosku należy dołączyć kopię otrzymanego mandatu - pozwala to na identyfikację sprawy.

3. Opłać wniosek

Wniosek zostanie rozpatrzony tylko wtedy, gdy przedstawi się dowód zapłaty opłaty skarbowej lub wydruk potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej. Koszt: 10 zł.

4. Czekaj na odpowiedź

Na udzielenie odpowiedzi urzędnicy mają miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych termin może być wydłużony do dwóch miesięcy.

5. Odwołaj się w razie odmownej decyzji

Od decyzji można się odwołać w terminie 14 dni. Gdy sprawę rozpatrywał wojewoda, odwołanie składa się do Ministra Finansów (za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego), w pozostałych przypadkach do Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.

Złożenie wniosku przez internet

Odpowiedni wniosek można też złożyć za pomocą platformy ePUAP. Na stronie epuap.gov.pl w zakładce "Alfabetyczna lista spraw" należy odnaleźć łącze "Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty grzywny, z tytułu należności mandatu karnego kredytowanego" i postępować według zawartych tam wskazówek.

tygodnik "Motor"

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: krok po kroku

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje