Reklama

Zmiany w przepisach. Chodzi o kierowców zawodowych

Senacka Komisja Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała w środę wniesienie poprawek do ustawy o transporcie drogowym, m.in. skracając do pięciu lat wymagane doświadczenie kierowania pojazdami ciężkimi dla kandydatów na instruktorów kierowców zawodowych.

Komisja pozytywnie zarekomendowała też propozycje poprawek zaproponowanych przez Biuro Legislacyjne Senatu, które miały w większości charakter doprecyzowujący, legislacyjny i uzupełniający.

Poprawka, która została zaproponowana przez senatora Artura Dunina (KO), poza skróceniem doświadczenia zawodowego dla kandydatów na instruktorów kierowców zawodowych, likwiduje też wymóg posiadania przez kandydata na instruktora doświadczenia w zakresie kierowania pojazdami w przewozach międzynarodowych.

O nieprzyjmowanie tej poprawki prosił wiceminister infrastruktury Rafał Weber, tłumacząc, że z pewnością część szkolonych kandydatów na kierowców zawodowych, po otrzymaniu uprawnień, będzie chciała realizować przewozy międzynarodowe, więc kandydat na instruktora powinien mieć doświadczenie na tego rodzaju trasach.

Reklama

Komisja pozytywnie zarekomendowała też poprawkę zmierzającą do tego, aby wojewoda zanim cofnie świadectwo kwalifikacji, wyznał zainteresowanemu termin na przedłożenie dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia.

Wiceminister infrastruktury mówił podczas posiedzenia komisji, że nowelizacja dotyczy przepisów, które regulują zasady uzyskiwania uprawnień przez kierowców zawodowych; są to szkolenia i egzaminy odbywane po uzyskaniu prawa jazdy.

"Nowela wprowadza cyfryzację obiegu dokumentów w procesie kształcenia kierowców zawodowych, która ma zapewnić podniesienie jakości szkoleń kierowców zawodowych w Polsce i zagwarantuje właściwe prowadzenie szkoleń bez możliwości ich nielegalnego skrócenia czy podrobienia zaświadczenia o jego ukończenia" - tłumaczył Weber.

Dodał, że cyfryzacja wyeliminuje też papierowe orzeczenia lekarskie i psychologiczne na rzecz wpisu elektronicznego.

Jak poinformował Weber, dzięki nowelizacji, część szkoleń będzie mogła być prowadzona dla kierowców zawodowych metodą e-learningu, co przyspieszy ich realizację i pozwoli na elastyczność zarówno dla kierowców zawodowych, jak i podmiotów szkolących.

Nowela wprowadza też kartę kwalifikacji kierowcy co, zdaniem wiceministra, pozwoli na łatwiejsze zatrudnienie kierowcy zawodowego z kraju trzeciego.

Nowela wprowadza także możliwość cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej. Ma to następować po stwierdzeniu przez wojewodę wydania świadectwa niezgodnie ze stanem faktycznym. Rozszerza także zakres danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców o m.in. świadectwa kwalifikacji zawodowej, które zostały cofnięte.

Testy kwalifikacyjne mają zostać przeniesione do wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

***

PAP/INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: kierowcy | przepisy | szkolenie kierowców

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy