Reklama

Weekendowe polowanie na kierowców

Kolejny długi weekend za pasem. Tradycyjnie wiąże się on ze zwiększonym ruchem na drogach, a co za tym idzie również większą aktywnością drogówki.

Więcej kontroli to wyższe ryzyko otrzymania mandatu, nie tylko z rąk policjantów. Jakie jeszcze służby mają do tego prawo?

Straż miejska kontra kierowcy

Strażnik może udzielać pouczeń, dokonywać kontroli osobistej i przeszukiwania bagaży, ale tylko jeśli ma uzasadnione podejrzenia, że dana osoba popełniła czyn zabroniony. Ma również prawo zatrzymać pojazd i wylegitymować kierowcę czy innego uczestnika ruchu oraz wydawać mu wiążące polecenia odnośnie korzystania z drogi lub pojazdu.

Funkcjonariusz straży miejskiej ma obowiązek uniemożliwienia prowadzenia pojazdu osobie będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz zaczekanie na przyjazd policji. Straż może wydawać dyspozycje odholowywania pojazdów i zakładania blokad na koła (o ile takie unieruchomienie pojazdu nie będzie zagrażało bezpieczeństwu na drodze). Ma też prawo do nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym, dokonywania czynności wyjaśniających i kierowania wniosków o ukaranie do sądu.

Reklama

- Straż może również mierzyć prędkość samochodów za pomocą urządzeń pomiarowych. - mówi Agnieszka Kaźmierczak z Yanosik.pl - Co istotne, przenośne fotoradary mogą być rozstawiane tylko w obszarze zabudowanym, po uprzednim uzyskaniu zgody miejscowego komendanta policji,

a urządzenia muszą posiadać ważną homologację. - dodaje. Urządzenie pomiarowe może być również umiejscowione w nieoznakowanym pojeździe, o ile nie znajduje się on w ruchu.

A co z kontrolami? Strażnicy miejscy mogą także dokonywać kontroli ruchu drogowego - wobec kierowców, którzy nie zastosowali się do zakazu ruchu w obu kierunkach. Mogą też skontrolować uczestników ruchu drogowego, jeśli naruszyli oni przepisy dotyczące zatrzymania i postoju pojazdu. Co istotne, strażnik miejski, który zatrzymuje kierowcę musi być umundurowany i nie może znajdować się w pojeździe. Podczas zatrzymania ma obowiązek okazania legitymacji służbowej (na żądanie kierowcy) oraz poinformowania go o powodzie zatrzymania.

Strażnicy przy granicy

Wbrew pozorom straż graniczna może zatrzymać kierowcę nie tylko w strefie nadgranicznej, ale w dowolnym miejscu. Tak jak i drogówka, może korzystać z wideorejestratorów w celu skontrolowania prędkości pojazdów. Może również przejrzeć dokumenty kierowcy, wystawić mandat i przyznać punkty karne. Ma ona także prawo do skontrolowania trzeźwości kierującego, stanu technicznego auta oraz tachografu.

Służba celna również może zatrzymać kierowcę w dowolnym miejscu, sprawdzić dokumenty, ubezpieczenie oraz stan techniczny pojazdu, jednak w przeciwieństwie do straży granicznej nie wystawia mandatów za wykroczenia drogowe. Jej działania skupiają się wokół przeszukiwania pojazdów w celu znalezienia podrobionych towarów, broni, narkotyków czy alkoholu i papierosów bez akcyzy. Służba celna może jednak ukarać każdego kierowcę za tamowanie ruchu drogowego lub niestosowanie się do poleceń wydawanych przez celnika.

Mandat od krokodyla

Jak wszyscy kierowcy doskonale wiedzą, ITD to już nie tylko kontrole ciężarówek czy autobusów. Od jakiegoś czasu jej uprawnienia są znacznie większe. ITD może dokonywać kontroli aut osobowych, ma prawo do wystawiania mandatów i pobierania kar pieniężnych. Inspektor dokonujący kontroli musi być umundurowany i okazać legitymację.

ITD może wlepić kierowcy mandat za spowodowanie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzenie auta bez wymaganych świateł, utrudnianie ruchu na drogach publicznych, niestosowanie się do znaków lub sygnałów, prowadzenie pojazdu bez uprawnień i dokumentów, a także niedostosowanie prędkości do obowiązującego na danej drodze ograniczenia.

A jeśli już mowa o prędkości, to właśnie GITD dysponuje fotoradarami stacjonarnymi rejestrującymi przekraczanie dozwolonych limitów, jak również urządzeniami do odcinkowego pomiaru prędkości oraz wideorejestratorami ukrytymi w nieoznakowanych pojazdach.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy