Reklama

Uszkodziłem auto na dziurze!

Jak wiadomo, jazda po rodzimych drogach wiązać się może, a nawet często wiąże się, z ryzykiem uszkodzenia pojazdu wskutek wjechania w dziurę lub wyrwę.

Zważmy, że sytuacje te zjawiają się nawet przy całkowitym przestrzeganiu przepisów kodeksu drogowego, czyli przy poruszaniu się z dozwoloną prędkością.

Reklama

Usunięcie uszkodzeń zawieszenia to zazwyczaj bardzo kosztowna operacja, dlatego też w zależności od napotkanych okoliczności i stwierdzonego stanu faktycznego, warto jest ubiegać się o refundację kosztów naprawy u właściciela lub zarządcy drogi.

Zgodnie z obowiązującym podziałem administracyjnym, w Polsce wyróżnić można następujące kategorie dróg: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Drogi krajowe są własnością skarbu państwa, zaś drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne są własnością samorządów. Zarządcami poszczególnych dróg publicznych są: dróg krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, dróg krajowych i wojewódzkich w miastach na prawach powiatu - zarządy miast, dróg wojewódzkich - zarządy województw, dróg powiatowych - zarządy powiatów, dróg gminnych - zarządy gmin.

Pierwszym zatem krokiem do uzyskania należnego nam odszkodowania z tytułu uszkodzenia pojazdu podczas przejazdu przez jezdnię o nieodpowiedniej jakości jest ustalenie, kto jest właścicielem danej drogi. Ważne jest również sporządzenie odpowiedniej dokumentacji z miejsca zdarzenia, w miarę możliwości z wykonaniem dokumentacji fotograficznej, a przede wszystkim dokładnym opisem miejsca i ewentualnie adresem.

Posiadając zabezpieczone dowody zdarzenia możemy przystąpić do likwidacji jego skutków, czyli zlecenie wykonania naprawy wybranemu serwisowi. Pamiętajmy, że w celu dochodzenia od zarządcy/właściciela drogi odszkodowania niezbędne będzie potwierdzenie faktu wykonania naprawy. Najlepiej uzyskać od warsztatu fakturę za przeprowadzoną naprawę z wyszczególnieniem wszystkich wykonanych operacji serwisowych i użytych części zamiennych.

Przy poważniejszych i bardziej kosztownych sprawach przydatne będzie uzyskanie opinii niezależnego rzeczoznawcy, wskazującego zakres uszkodzeń naszego samochodu. Oczywiście należy ją pozyskać przed wykonaniem naprawy.

Kolejną czynnością jest poinformowanie zarządcy/właściciela drogi o powstałej szkodzie, przedstawienie żądania do jej naprawienia, z załączeniem posiadanych dowodów oraz udokumentowaniem poniesionych kosztów. Jeżeli okoliczności zdarzenia nie będą budzić u zobowiązanego wątpliwości, a przedstawiony kosztorys naprawy będzie rzetelnie wykonany, możemy liczyć na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. W przeciwnym wypadku pozostaje nam droga sądowa.

Autolex

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: uszkodzenia | naprawy | auto

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje