Ubezpieczenie OC a sprzedaż pojazdu

Zawarcie transakcji kupna-sprzedaży pojazdu wiąże się z pewnymi obowiązkami zarówno po stronie nabywcy, jak i sprzedającego. Ich dopełnienie jest konieczne, żeby ustrzec się ewentualnych problemów. Co się dzieje z ubezpieczeniem OC samochodu po sprzedaży auta? Czy jako sprzedający pojazd otrzymasz zwrot za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej?

Sprzedaż pojazdu a OC

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych każdy posiadacz pojazdu mechanicznego musi zawrzeć umowę komunikacyjnego ubezpieczenia OC. Co robić w sytuacji, gdy sprzedający nie posiadał z pewnych powodów ubezpieczenia? W Polsce brak OC wiążę się z karami, które nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a wystarczy do tego jeden dzień przerwy w ochronie ubezpieczeniowej. Jednak jako nabywca pojazdu nie będziesz odpowiadać za to, że sprzedający nie wywiązał się z obowiązku. Jeśli UFG nałoży karę, to zasądzi ją poprzedniemu posiadaczowi. Musisz jednak pamiętać o tym, żeby w dniu przekazania praw własności, zawrzeć umowę ubezpieczenia OC.

Reklama

Wraz ze sprzedażą pojazdu zbywca musi również przekazać polisę OC. Nie może jej zachować ani też wypowiedzieć umowy OC ze względu na sprzedaż, a co za tym idzie nie ma możliwości otrzymania zwrotu składki na podstawie swojej decyzji. Przekazanie polisy jest obowiązkiem. Nie ma również znaczenia to, jak długo obowiązywać będzie ochrona ubezpieczeniowa.

Nabywca pojazdu może korzystać z tej ochrony ubezpieczeniowej, ale może również wypowiedzieć umowę, ale musi pamiętać o zawarciu nowej, z innym towarzystwem, tak, żeby nie dopuścić do przerwy w OC. Sprzedający ma 14 dni od dnia przeniesienia praw własności na zgłoszenie do zakładu ubezpieczeń zbycia pojazdu, ale powinien to zrobić jak najszybciej. Do kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe nie zostanie skutecznie poinformowane o zmianie posiadacza pojazdu, dla niego to sprzedający dalej pozostaje posiadaczem. To właśnie on otrzyma wezwanie do zapłaty składki za ubezpieczenie OC, jeśli umowa wkrótce wygasa. Dodatkowo w umowie kupna-sprzedaży warto określić nie tylko dzień przekazania pojazdu, ale nawet godzinę. Wtedy eliminujemy ryzyko, że nabywca spowoduje wypadek, ucieknie z miejsca zdarzenia i to sprzedający zostanie wskazany jako sprawca zdarzenia.

Czy warto korzystać z ubezpieczenia OC sprzedającego?

Zbywca pojazdu może korzystać z polisy sprzedającego do końca obowiązywania umowy OC, ale musi pamiętać, że ochrona wygaśnie wraz z jej zakończeniem. W przypadku polisy uzyskanej od poprzedniego właściciela nie obowiązuje zasada automatycznego przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej. Kolejną możliwością jest wypowiedzenie przekazanej przez zbywcę polisy - nabywca może to zrobić w dowolnym dniu trwania umowy. Wówczas sprzedający otrzyma zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. Czy jednak opłaca się to nabywcy? To zależy od wielu kwestii.

Nabywca musi być świadomy tego, że zakład ubezpieczeń po otrzymaniu informacji o zmianie posiadacza pojazdu może zdecydować o rekalkulacji składki. Dlaczego? Otóż może się okazać, że np. sprzedający jest doświadczonym, bezszkodowym kierowcą, a nabywca to młody człowiek, który ubezpiecza pierwszy pojazd. Ochrona ubezpieczeniowa dla tego pierwszego będzie zdecydowanie tańsza niż dla kupującego. Problem jednak w tym, że towarzystwo ubezpieczeniowe może dokonać rekalkulacji w dowolnym dniu trwania umowy. Może to zrobić po tygodniu, miesiącu, a nawet kilku miesiącach, ale z drugiej stron możliwe, że w ogóle nie dokona rekalkulacji. Jeśli kupujący otrzyma po kilku miesiącach rekalkulację i wypowie umowę, gdyż oceni, że koszt ubezpieczenia jest zbyt wysoki, to i tak będzie musiał uregulować wyższą kwotę za wykorzystany czas ochrony ubezpieczeniowej. Dlatego w takich przypadkach najlepiej zwrócić się do zakładu ubezpieczeń o rekalkulację, a także sprawdzić, ile kosztuje np. ubezpieczenie OC Uniqa i porównać oferty. Możliwe, że wypowiedzenie umowy będzie lepszym rozwiązaniem.

materiały promocyjne

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy