Reklama

Skończą się oszustwa? Duże zmiany w przepisach

Wprowadzenie centralnego rejestru kart uprawniających do parkowania na miejscach dla osób niepełnosprawnych i pięcioletniego terminu ich ważności przewiduje projekt ustawy, którym w środę zajęła się sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny.

Projekt nowelizacji ustaw Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeks wykroczeń został przygotowany w sejmowej podkomisji ds. osób niepełnosprawnych. W środę komisja polityki społecznej i rodziny przyjęła sprawozdanie podkomisji, która zajmowała się projektem.

Jak wyjaśnił przewodniczący podkomisji Sławomir Piechota (PO), projekt został przygotowany, by ukrócić nadużycia związane z używaniem kart parkingowych dla niepełnosprawnych, które obecnie wydawane są bezterminowo. Poinformował, że według danych resortu infrastruktury obecnie w Polsce wydanych jest ponad 650 tys. takich kart, wiele z nich używanych jest w sposób nieuprawniony. Często zdarza się używanie kart podrobionych, posługiwanie się kartami osób zmarłych lub członków rodzin mieszkających w innym rejonie kraju, podczas gdy taka karta ważna jest tylko wtedy, gdy osoba niepełnosprawna uczestniczy w podróży - jako pasażer lub kierowca.

Reklama

Piechota powiedział, że prace nad nowymi regulacjami dotyczącymi kart parkingowych dla niepełnosprawnych zbiegły się z dyskusją na ten temat w Parlamencie Europejskim. Podkreślił, że np. przedstawiciele Wielkiej Brytanii zwracali wtedy uwagę, że w niektórych krajach, m.in. w Polsce, karty takie wydawane są łatwo.

Projekt przewiduje, że karty parkingowe przysługiwałyby jedynie osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mających istotne ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się.

Autorzy projektu proponują, by karta była wydawana na pięć lat - ograniczy to przypadki posługiwania się kartą osoby nieżyjącej. Przewidują także wprowadzenie technicznych zabezpieczeń utrudniających podrobienie karty oraz centralnej ewidencji kart. Ułatwi to sprawdzenie, czy karta jest oryginalna. Za nieuprawnione korzystanie z karty grozić ma grzywna do 2 tys. zł.

Projekt wprowadza też obowiązek wyznaczania określonej minimalnej liczby miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na parkingach i obszarach, gdzie parkowanie jest dozwolone. W zależności od ich wielkości - liczba ta wynosiłaby od jednego do trzech lub przynajmniej 3 proc., jeśli ogólna liczba miejsc jest większa niż 100.

Nowe propozycje przewidują, że obecnie obowiązujące karty zachowałyby ważność do 30 listopada 2014 r.

Komisja przyjęła również dezyderat skierowany do Ministra Infrastruktury w sprawie praw osób niepełnosprawnych jako uczestników ruchu drogowego. Jak wyjaśnił Piechota, podczas prac nad projektem pojawiło się wiele kwestii związanych z problemami osób niepełnosprawnych, które nie były jednak przedmiotem omawianej regulacji. Posłowie zdecydowali więc o skierowaniu dezyderatu, w którym wskazują problemy i proponują rozwiązanie niektórych z nich w drodze rozporządzeń.

Autorzy dezyderatu zwracają uwagę, że w rożnych miejscach w kraju, nawet w tych samych miastach, są stosowane różne dźwięki dla sygnalizowania tych samych sytuacji (np. zmiany świateł), a ich dźwięki są czasem trudno słyszalne przez osobą będącą na środku przejścia - niekiedy lepiej słyszy ona dźwięk z przeciwnego sygnalizatora, co jest mylące. Posłowie proponują ujednolicenie tych dźwięków w całej Polsce, zawężenie parametrów dźwięków, które mogą być emitowane oraz precyzyjne określenie parametrów zwianych z ukierunkowywaniem dźwięku.

Magdalena Kochan (PO) zaproponowała, aby określić również długość wyświetlania zielonego światła dla pieszych, ponieważ, jak podkreślała, obecnie w wielu miejscach tak szybko się ono zmienia, że piesi nie są w stanie przejść, zwłaszcza osoby, które mają trudności z poruszaniem się.

Kolejny problem, na który wskazują posłowie, to oznakowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Proponują, by wszędzie miejsca takie oznakowane były - oprócz znaku pionowego - niebieskim podkładem.(

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama