Reklama

Rewolucja na polskich drogach. Mentalnie wjeżdżamy do Europy?

Polskie drogi "wjeżdżają" do Europy. Rząd przyjął właśnie projekt ustawy dostosowujący nadzór nad siecią drogową do standardów unijnych. Priorytet to zmniejszenie liczby ofiar wypadków.

24 maja Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Dostosowuje on polskie prawo do unijnej dyrektywy dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Chodzi o zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń podczas wypadków i zapewnienie jednolicie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego we wszystkich państwach członkowskich. Jeden z priorytetów to ochrona szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych i rowerzystów.

Na polskich drogach będzie bezpieczniej

Reklama

Dyrektywa UE dotycząca bezpieczeństwa infrastruktury drogowej przewiduje przeprowadzanie oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków, oceny bezpieczeństwa oraz ukierunkowanych kontroli BRD (bezpieczeństwa ruchu drogowego).

Nowe przepisy, oprócz dotychczasowych dróg w transeuropejskiej sieci drogowej (TEN-T) obejmą także:

  • autostrady i drogi ekspresowe lub ich odcinki poza siecią TEN-T (Europejska Sieć Transportowa),
  • drogi krajowe lub ich odcinki, które przebiegają poza miastami oraz są budowane lub przebudowywane albo zostały wybudowane lub przebudowane z udziałem środków unijnych, 
  • drogi wojewódzkie lub ich odcinki, które przebiegają poza miastami oraz są budowane lub przebudowywane albo zostały wybudowane lub przebudowane z udziałem środków UE i nie posiadają zjazdów.  

W przypadku dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przepisy dotyczące oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmą również drogi krajowe w miastach oraz drogi krajowe wybudowane bez udziału środków unijnych.  

Drogi pod lupą audytorów

Wprowadzona zostanie procedura przeprowadzania co 5 lat oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków oraz oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmującej całą sieć, której skutkiem będzie klasyfikacja sieci dróg zgodnie z ich poziomem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pojawi się także obowiązek przeprowadzania tzw. ukierunkowanych kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego i działań zaradczych przez zarządców na drogach o najniższych poziomach bezpieczeństwa. W wyniku ukierunkowanych kontroli brd wytypowane zostaną odcinki do podjęcia działań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ustanowiony zostanie obowiązek systemowego uwzględniania niechronionych użytkowników drogi, czyli pieszych i rowerzystów, we wszystkich procedurach zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego.  

Nowe przepisy przewidują, że wydłużony zostanie okres obowiązywania certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego do 5 lat i termin pomiędzy szkoleniami okresowymi do 5 lat. Ponadto umożliwione zostanie przedłużanie ważności certyfikatów audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego w związku ze zniesieniem stanu epidemii i organizowaniem już szkoleń okresowych.  

Wejście w życie nowych przepisów jest planowane po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego artykułu, który zacznie obowiązywać 1 stycznia 2023 roku.

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: BRD

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy