Rękojmia na samochód

Jednym z podstawowych reżimów odpowiedzialności sprzedawcy za sprzedany towar jest rękojmia za wady fizyczne i prawne rzeczy.

Ta instytucja prawa cywilnego została uregulowana w art. 556-576 kodeksu cywilnego.

Reklama

Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2003, czyli od momentu wejścia w życie tzw. ustawy konsumenckiej, przepisy o rękojmi za wady fizyczne rzeczy obowiązują tylko w przypadku, gdy nabywcą np. samochodu jest przedsiębiorca, który będzie go używał w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tym samym instytucji rękojmi nie stosuje się do umów sprzedaży, zawieranych od 1 stycznia 2003 z konsumentami.

Na podstawie rękojmi za wady fizyczne rzeczy realizujący swe uprawnienia kupujący może żądać naprawy rzeczy, jej wymiany, a także w określonych przypadkach obniżenia ceny sprzedaży lub nawet odstąpienia od zawartej umowy.

Uprawniony z rękojmi ma także ustawowo nałożone obowiązki, czyli przede wszystkim musi zawiadomić sprzedawcę o stwierdzonej wadzie nie później, niż miesiąc od jej wykrycia; w przeciwnym wypadku traci on uprawnienia z tytułu rękojmi. Niezależnie od powyższego, uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy wygasają jednolicie z upływem roku od dnia wydania samochodu kupującemu.

Należy także pamiętać, że rękojmia chroni nie tylko przed wadami fizycznymi, ale także przed wadami prawnymi. Uprawnionemu w tym przypadku przysługują przede wszystkim roszczenia o odstąpienie od zawartej umowy lub o obniżenie ceny nabytej rzeczy.

Charakterystyczne dla roszczeń, opartych na przepisach o rękojmi za wady prawne rzeczy, jest również to, że wygasają one z upływem roku od chwili, w której kupujący dowiedział się o istnieniu danej wady prawnej.

Zjedź na pobocze.

Dowiedz się więcej na temat: uprawnienia | wady | rzeczy

Reklama

Najlepsze tematy

Reklama