Trwa nabór do wojska. Wzywają setki tysięcy osób, także kierowców

Wezwanie do wojska może otrzymać nawet obywatel, który formalnie nie musi odbywać służby wojskowej. Z powodu organizowania ćwiczeń wojskowych armia rozsyła wezwania, kto się nie stawi, musi liczyć się z grzywną, a nawet karą pozbawienia wolności.

Kogo szuka wojsko? Przede wszystkim wezwanie otrzymają osoby z uregulowanym stosunkiem do służby wojskowej, członkowie tzw. rezerwy pasywnej. Chodzi między innymi o następujące zawody:

Reklama
 • kierowcy samochodów ciężarowych, w tym posiadający zaświadczenie ADR do przewozu towarów niebezpiecznych oraz kierowcy z kwalifikacjami do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych z materiałami niebezpiecznymi;
 • kierowcy autobusów;
 • motorniczowie tramwajów;
 • operatorzy urządzeń energetycznych;
 • operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;
 • maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych;
 • nurkowie;
 • skoczkowie spadochronowi;
 • ratownicy medyczni;
 • średni personel ds. zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • technicy teleinformatyki;
 • operatorzy sieci komputerowych;
 • inżynierowie teleinformatyki oraz inżynierowie systemów i sieci komputerowych;
 • technicy nawigacji morskiej;
 • nawigatorzy lotniczy;
 • pozostali piloci statków powietrznych i personel pokrewny, w tym piloci bezzałogowych statków powietrznych;
 • tłumacze, w tym języka migowego.

Kto zostanie wezwany na ćwiczenia?

Ministerstwo Obrony Narodowej podkreśla, że w nadchodzących ćwiczeniach wojskowych w 2024 roku priorytetowo traktowane będą osoby z wcześniejszym przeszkoleniem wojskowym. Oznacza to, że tylko niewielki odsetek osób powołanych na ćwiczenia będzie pochodził spośród tych, którzy nie odbyli wcześniej służby wojskowej.

Wojsko chętnie przyjmie również kierowców z kategorią prawa jazdy C i D, a także mechaników, pod warunkiem, że nie pełnią oni innego rodzaju służby wojskowej i nie ukończyli 55. roku życia. Warto podkreślić, że ostateczna decyzja o powołaniu do udziału w ćwiczeniach leży w gestii dowódców poszczególnych jednostek.

Czy za dzień ćwiczeń wojskowych przysługują pieniądze?

Standardowy okres trwania ćwiczeń wojskowych wynosi maksymalnie 7 dni. W przypadku osób zatrudnionych, preferowane jest organizowanie ćwiczeń w weekendy. Pracodawcy są zobowiązani do udzielenia rezerwistom bezpłatnego urlopu na czas ćwiczeń. Osoby powołane na ćwiczenia otrzymują rekompensatę za utracone zarobki, która może wynosić nawet 756 zł dziennie, ponieważ stawka za dzień ćwiczeń wynosi 1/22 miesięcznego dochodu. Rekompensata obejmuje różnicę między wynagrodzeniem otrzymanym a wynagrodzeniem za pracę lub dochodem z prowadzonej działalności gospodarczej. Rezerwiści mogą ubiegać się o rekompensatę w przypadku poniesienia strat finansowych, na przykład gdy ich wynagrodzenie cywilne jest wyższe niż wojskowe. Dodatkowo, powołanym przysługuje zwrot kosztów dojazdu do jednostki, w której odbywają ćwiczenia.

Czy można uniknąć wezwania do wojska?

Ignorowanie wezwania jest niemożliwe, ponieważ niestawienie się na ćwiczenia bez uzasadnienia może skutkować grzywną, a nawet karą do 3 lat pozbawienia wolności. W ciągu 14 dni od doręczenia wezwania (które musi nastąpić co najmniej 14 dni przed terminem ćwiczeń) można odwołać się od niego, przedstawiając na przykład zaświadczenie o problemach zdrowotnych. Innymi powodami do odwołania mogą być konieczność sprawowania opieki nad bliskimi lub inne ważne okoliczności.

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama