Polecenia od drogowców

Czy do znaków dawanych przez drogowców w trakcie remontu drogi należy się bezwzględnie stosować?

Tak. Zgodnie z kodeksem ruchu, osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi może dawać kierowcy polecenia lub sygnały, a prowadzący pojazd ma obowiązek stosować się do nich. Co więcej - takie polecenia i sygnały mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.

Nieważny znak "teren zabudowany" - PRZEPISY

Usunięcie niebezpiecznych substancji z jezdni - RUCH DROGOWY

Reklama

Motor

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama