Reklama

Mandat z fotoradaru bez zdjęcia

Dlaczego zdjęcia z fotoradarów nie są dołączone do dokumentów wysyłanych kierowcy przez ITD?

Prawo wglądu do akt sprawy o wykroczenie (w tym do zdjęcia z fotoradaru) kierowca ma dopiero w sądzie z chwilą zawiadomienia go o terminie pierwszej rozprawy (art. 67 § 2 oraz art. 38 ust. 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w związku z art. 156 § 1-4 Kodeksu postępowania karnego). Według ITD „gdy uczestnik postępowania zna zebrane dowody, ma możliwość przedstawienia wersji zdarzenia dla siebie korzystnej i nie zawsze prawdziwej. Z tego względu przyjąć trzeba, że wysyłanie fotografii byłoby niekorzystne z punktu widzenia interesów wymiaru sprawiedliwości, który dąży do ustalenia prawdy materialnej”.

Reklama

Motor

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy