Kurs na prawo jazdy kat. C. Jak wygląda, ile trwa i ile kosztuje?

Praca kierowcy zawodowego to nadal intratne zajęcie. Nie dziwi więc niesłabnące zainteresowanie kursami prawa jazdy kategorii C. Jakie pojazdy można prowadzić po zdobyciu uprawnień? Ile trwa i na czym polega kurs kategorii C?

Jakie pojazdy można prowadzić z prawem jazdy kategorii C?

Kurs kategorii C przygotowuje w zakresie teorii i praktyki do prowadzenia przede wszystkim pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Są to najczęściej samochody ciężarowe. Z prawem jazdy kategorii C można w Polsce kierować także innymi pojazdami, np.: 

Reklama
 • zespołem pojazdów składającym się z pojazdu o DMC powyżej 3,5 tony i lekkiej przyczepy o DMC do 750 kg;
 • pojazdem z kategorii AM, a więc motorowerem, czterokołowcem lekkim (np. małym quadem) lub zespołem pojazdów składającym się z powyższych pojazdów i przyczepą;
 • ciągnikiem rolniczym;
 • pojazdem wolnobieżnym (np. maszynami rolniczymi, leśnymi czy budowlanymi);
 • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy o DMC do 750 kg;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy o DMC do 750 kg.

W jakim wieku można zrobić prawo jazdy kategorii C?

Z prawa jazdy kategorii C mogą korzystać osoby powyżej 21. roku życia. Czy trzeba zatem osiągnąć ten wiek, aby zrobić kurs kategorii C i podejść do egzaminu? Niekoniecznie. Ustawodawca zezwala bowiem na wcześniejsze zakończenie kursu i zdanie egzaminu. W takim przypadku można złożyć w urzędzie wniosek o wydanie prawa jazdy, jednak nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem 21. urodzin.

Osoby młodsze mogą zdobyć takie uprawnienia w dwóch sytuacjach. W ich przypadku prowadzenie pojazdów ciężarowych możliwe jest od:

 • 18. roku życia, jeśli kurs kategorii C robi się w ramach służby wojskowej;
 • 19. roku życia w ramach służby w Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej lub Służbie Ochrony Państwa.

Jak przebiega kurs na prawo jazdy kat. C?

Kurs kategorii C obejmuje, zgodnie z zapisami Ustawy o kierujących pojazdami, zarówno zajęcia praktyczne, jak i teoretyczne. Kolejno prowadzone są w ośrodku szkolenia kierowców:

 • zajęcia teoretyczne - przeprowadzane są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie m.in. podstaw kierowania pojazdem oraz uczestnictwa w ruchu drogowym, a także obowiązków i praw kierującego pojazdem;
 • zajęcia praktyczne - przeprowadzane są na placu manewrowym i w ruchu miejskim, a także w liczbie co najmniej 10 godzin poza obszarem zabudowanym, w tym na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h;
 • zajęcia z pierwszej pomocy - w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych;
 • egzaminy wewnętrzne - sprawdzające poziom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktyczne (po ich zdaniu można przystąpić do egzaminu państwowego).

Ile kosztuje prawo jazdy kat. C?

Cena kursu kategorii C uzależniona jest wielu czynników. Przede wszystkim wpływ na nią mają aktualne ceny paliwa, lokalizacja, w której odbywa się szkolenie, a nawet renoma ośrodka szkolenia kierowców. W 2022 roku za kurs kategorii C zapłacić trzeba było ok. 3500-4000 złotych. Jeśli kursant ma prawo jazdy kategorii D, cena staje się niższa (ok. 3000 złotych). W przypadku kursów łączonych, a więc kategorii CE, kwoty są z kolei nieco wyższe. 

Ile trwa kurs na prawo jazdy kat. C?

Każdy kurs na kategorię C powinien zrealizować min. 20 godzin wykładów teoretycznych i co najmniej 30 godzin zajęć praktycznych. Według ustawy godzina zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia równa się 45 minutom, a w zakresie części praktycznej szkolenia 60 minutom. Jednocześnie pamiętać trzeba, że zajęcia praktyczne nie mogą być dłuższe niż 4 godziny dziennie, i to dopiero po zakończeniu 50% godzin zajęć (wcześniej ten limit jest mniejszy).

Ostateczną liczbę godzin zajęć w zakresie części teoretycznej i praktycznej kursu kategorii C ustala indywidualnie instruktor prowadzący. Bierze on pod uwagę poziom przyswojenia wiedzy i umiejętności praktycznych.

Czy kurs można skrócić? Tak, liczba godzin może ulec zmniejszeniu o 10, jeśli kursant posiada jedno z poniższych uprawnień:

 • prawo jazdy kategorii D1 lub D;
 • zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy odpowiednio kategorii D1 lub D.

Na szybsze zakończenie kursu kategorii C może liczyć też osoba, która:

 • uczestniczy jednocześnie w szkoleniu w zakresie prawa jazdy kategorii D1 lub D, C1+E lub C+E;
 • jest w trakcie szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii C prowadzonego przez jednostki wojskowe dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej lub żołnierzy służby kandydackiej.

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: prawo jazdy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy