Jak uzyskać wtórnik dowodu rejestracyjnego i ile to kosztuje?

Zgubiony, zniszczony czy skradziony dowód rejestracyjny to nie koniec świata. Rozwiązaniem jest wtórnik dowodu rejestracyjnego. Co to jest, jak go uzyskać i ile kosztuje? Podpowiadamy, co jest potrzebne do wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego.

Co to jest wtórnik dowodu rejestracyjnego?

Wtórnik dowodu rejestracyjnego to duplikat dokumentu potwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego wydany przez odpowiedni organ administracji publicznej. Znajdują się w nim, podobnie jak w dowodzie rejestracyjnym, dane techniczne pojazdu i dane personalne właściciela lub współwłaścicieli. Wydawany jest on w wyniku utraty przez zgubienie lub kradzież, a także z powodu zniszczenia dotychczasowego dowodu rejestracyjnego. Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego składa w organie rejestrującym właściciel pojazdu.

Jak uzyskać duplikat dowodu rejestracyjnego?

Wyrobienie wtórnika dowodu rejestracyjnego nie jest procesem skomplikowanym. Jak uzyskać duplikat dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego, motocykla, trójkołowca, pojazdu wolnobieżnego itp.? Maksymalnie do 30 dni od stwierdzenia zaginięcia lub utraty dowodu rejestracyjnego właściciel powinien zgłosić ten fakt do organu rejestrującego. Zazwyczaj są to wydziały komunikacji urzędów gmin lub miast. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego jest możliwe po złożeniu wniosku, dostarczeniu odpowiednich załączników i wniesieniu opłaty.

Reklama

Co jest potrzebne do wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego?

Do organu rejestrującego należy wybrać się z pakietem dokumentów. Są to:

  • wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego (dostępny w urzędzie);
  • dowód osobisty do wglądu;
  • karta pojazdu do wglądu (jeżeli była wydana);
  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu; 
  • oświadczenie właściciela/współwłaścicieli w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego; dotychczasowy dowód rejestracyjny (jeśli powodem wyrobienia wtórnika jest jego zły stan);
  • ważna polisa OC lub inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia pojazdu;
  • pełnomocnictwo w przypadku współwłasności pojazdu przez osoby fizyczne;
  • dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej (np. firmy), tj. pełnomocnictwo, wyciąg z KRS, REGON.

Ile kosztuje wyrobienie nowego dowodu rejestracyjnego?Koszty wyrobienia wtórnika dowodu rejestracyjnego są uzależnione od drogi, którą wybierze właściciel pojazdu. Do wyboru są dwie opcje:

  • wydanie najpierw pozwolenia czasowego i jego zwrot przy odbiorze właściwego wtórnika dowodu rejestracyjnego;
  • wydanie wyłącznie duplikatu dowodu rejestracyjnego.

W pierwszym przypadku koszt wydania duplikatu dowodu rejestracyjnego wynosi 73,5 zł. W tym: wtórnik dowodu rejestracyjnego kosztuje 54 zł, a pozwolenie czasowe 18,50 zł. Do tego trzeba doliczyć opłatę ewidencyjną za wydanie dowodu rejestracyjnego (0,50 zł) i pozwolenia czasowego (0,50 zł).

Gdy właściciel pojazdu decyduje się na wydanie wtórnika bez pozwolenia czasowego, koszt łączny to 54,5 zł (za duplikat dowodu 54 zł i 0,50 zł opłaty ewidencyjnej). Jeśli sprawę w urzędzie załatwia pełnomocnik, dodatkowo pobierana jest opłata za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł. Zwolnieniu od opłaty podlega złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Ile trwa wyrobienie wtórnika dowodu rejestracyjnego?

Dla wielu właścicieli pojazdów kluczowe jest jak najszybsze uzyskanie duplikatu dokumentu. Ile trwa wyrobienie wtórnika dowodu rejestracyjnego? W większości przypadków pozytywne załatwienie sprawy zajmuje urzędom maksymalnie 30 dni kalendarzowych. Termin ten w szczególnych okolicznościach może jednak ulec wydłużeniu. O tym fakcie osoba wnioskująca o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego zostanie poinformowana w momencie składania dokumentów.

Po upływie terminu wskazanego przez urzędnika duplikat dowodu rejestracyjnego może odebrać właściciel lub osoba upoważniona na piśmie (po wniesieniu opłaty skarbowej za upoważnienie).

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: dowód rejestracyjny
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy