Jak sprawdzić kto jest zarządcą drogi?

Odpowiedź jest niezwykle istotna dla kierowców, ponieważ to zarządca drogi jest odpowiedzialny m.in. za jej stan techniczny, utrzymanie i ewentualną naprawę. I to właśnie od zarządcy danej drogi kierowcy mogą dochodzić odszkodowania za uszkodzenie pojazdu wywołane np. przez zniszczoną nawierzchnię. Jak ustalić, kto zarządza drogą, na której został uszkodzony samochód?

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych reguluje, do jakiej kategorii zaliczana jest dana droga publiczna. Każdy może z niej korzystać, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.

Zarządcy dróg odpowiadają za drogi publiczne w Polsce, które dzielą się na drogi:

  • krajowe
  • wojewódzkie
  • powiatowe 
  • gminne.

Zarządcy dróg w Polsce

Dzięki ustawie o drogach publicznych wiemy, że:

Reklama

  • zarządcą dróg krajowych (w tym dróg szybkiego ruchu czyli ekspresowych i autostrad) jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, 
  • zarządcą dróg wojewódzkich są zarządy poszczególnych województw, 
  • zarządcą dróg powiatowych są zarządy powiatów, 
  • wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast odpowiedzialni są za drogi gminne. 

Wyjątkiem są drogi w granicach miast na prawach powiatu. Za wszystkie drogi publiczne (z wyjątkiem autostrad (A) i dróg ekspresowych (S)) leżące w granicach miasta na prawach powiatu odpowiada prezydent tego miasta. 

W Polsce istnieją jeszcze odcinki autostrad "prywatnych" zarządzanych przez firmy w ramach umów koncesyjnych - patrz mapa poniżej:

Za co odpowiada zarządca drogi? 

Każdy zarządca drogi odpowiedzialny jest nie tylko za budowanie nowych tras, ale przede wszystkim za utrzymywanie istniejących dróg i całej infrastruktury drogowej, takiej jak chodniki, sygnalizacja świetlna, obiekty inżynierskie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (m.in. słupki, azyle, separatory ruchu, zapory drogowe).

Odszkodowanie? Jak ustalić, kto jest zarządcą drogi?

W przypadku uszkodzenia samochodu wynikającego na przykład z dziury w drodze możliwe jest uzyskanie odszkodowania. Trzeba jedynie udokumentować całe zdarzenie i ustalić kto jest zarządcą danej drogi, według kryteriów podanych powyżej. 

Jeśli jednak nie jesteś pewien pod czyją jurysdykcję podpada dany odcinek, wezwij na miejsce policję, która udzieli ci odpowiednich informacji i pomoże w udokumentowaniu zdarzenia, choćby samą notatką służbową z interwencji.

Odpowiedzialność GDDKiA

Jeżeli pojazd uległ uszkodzeniu na drodze krajowej zarządzanej przez GDDKiA, należy wezwać policję, spisać odpowiednie oświadczenie i skontaktować się z odpowiednim oddziałem GDDKiA lub bezpośrednio zgłosić szkodę z ubezpieczenia OC zarządcy drogi.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy