Reklama

​Czy widać, jak fotoradar robi zdjęcie? To zależy od jednego czynnika

Fotoradary służą do rejestrowania wykroczeń drogowych, takich jak przekroczenie dozwolonej prędkości czy przejazd na czerwonym świetle. Urządzenia na stałe wpisały się w krajobraz polskich dróg, a ich liczba stale rośnie. Czy widać, jak fotoradar robi zdjęcie? Odpowiedź na to pytanie zależy od jednego czynnika.

Czy widać, jak fotoradar robi zdjęcie?

System fotoradarów w Polsce obsługuje Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD). Jest to komórka organizacyjna Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego - organu powołanego do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie wykonywania transportu drogowego.

Ostatnie dane opublikowane przez CANARD, dotyczące liczby fotoradarów w Polsce, pochodzą z 2020 roku. Do kontroli przepisów wykorzystywano następującą liczbę urządzeń: 

Reklama

 • 434 stacjonarne urządzenia rejestrujące (fotoradary);
 • 29 mobilnych urządzeń rejestrujących, które zainstalowano w pojazdach;
 • 30 urządzeń do odcinkowego pomiaru średniej prędkości;
 • 20 rejestrów przejazdu na czerwonym świetle.

Liczba fotoradarów jest sukcesywnie zwiększana. Pod koniec marca 2022 roku wyłoniono zwycięzcę przetargu na wykonanie 39 urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości, które obejmą 200 km dróg w 13 województwach. 

Będą one musiały zostać zainstalowane w ciągu 70 tygodni od daty podpisania umowy. 

Czy widać jak fotoradar robi zdjęcie? Flesz lampy błyskowej to jedyny sygnał, który może zauważyć kierowca, gdy fotoradar robi zdjęcie. 

Gdy jest dobre naświetlenie monitorowanego odcinka drogi, nie ma potrzeby uruchamiania lampy błyskowej. 

Flesz uruchamia się zazwyczaj nocą, choć nie zawsze. Jeśli odcinek drogi jest dobrze oświetlony przez latarnie uliczne, fotoradar potrafi zrobić wyraźne zdjęcie bez dodatkowego doświetlania. 

Po jakim czasie przychodzi mandat z fotoradaru?

Według przepisów mandat za wykroczenie zarejestrowane przez fotoradar musi zostać wystawiony w ciągu 180 dni od momentu, gdy sprawa została przekazana policji. 

Termin nie jest liczony więc od daty zdarzenia, a od chwili ujawnienia danych zebranych z fotoradaru. 

Po jakim czasie przychodzi mandat z fotoradaru? Zazwyczaj zajmuje to kilkanaście dni od zdarzenia, ale to tylko teoretyczny termin. Mandat może przyjść nawet po kilku dniach lub po kilku miesiącach. Nie wszystkie zdjęcia są też na tyle wyraźne, aby można było bez wątpliwości wskazać winę kierowcy. 

W 2020 roku zarejestrowano 1,37 mln naruszeń przepisów drogowych, z czego 40 tys. dotyczyło niedostosowana się do sygnału świetlnego, a 129 tys. naruszeń ujawniono poprzez odcinkowy pomiar prędkości. 

Ponad 90% zarejestrowanych wykroczeń zostało wykrytych przez stacjonarne fotoradary. Na podstawie tych danych wystawiono 1,247 mln wezwań do właścicieli pojazdów. W efekcie postępowań nałożono łącznie 656 tys. mandatów. Część z nich dotyczyła zdarzeń z wcześniejszego roku. 

Nowe stawki za przekroczenie prędkości weszły w życie 1 stycznia 2022 roku i obecnie wynoszą:

 • 50 zł i 0 pkt karnych - do 10 km/h;
 • 100 zł i 2 pkt karne - od 11 do 15 km/h;
 • 200 zł i 2 pkt karne - od 16 do 20 km/h;
 • 300 zł i 4 pkt karne - od 21 do 25 km/h;
 • 400 zł i 4 pkt karne - od 26 do 30 km/h;
 • 800 zł i 6 pkt karnych - od 31 do 40 km/h;
 • 1000 zł i 8 pkt karnych - od 41 do 50 km/h;
 • 1500 zł i 10 pkt karnych - od 51 do 60 km/h;
 • 2000 zł i 10 pkt karnych - od 61 do 70 km/h;
 • 2500 zł i 10 pkt karnych - o 71 km/h lub więcej.

Za przejazd na czerwonym świetle nałożony zostanie mandat w kwocie 300 zł oraz 6 pkt karnych.

Jak wygląda mandat z fotoradaru?

Naruszenie przepisów prawa drogowego, które zostało wykryte przez urządzenia rejestrujące, skutkuje nałożeniem kary finansowej oraz punktów karnych. 

Jak wygląda mandat z fotoradaru? 

Blankiet dokumentu wygląda podobnie do mandatu nałożonego przez policję. Składa się z 3 stron:

 • Odcinek A dla posiadacza rachunku - zawiera dane organu, który nałożył mandat, a także: numer rachunku, kwotę podaną w cyfrach i słownie, dane ukaranego oraz serię i numer mandatu karnego. 
 • Odcinek B dla poczty/banku - zawiera analogiczne dane jak odcinek A.
 • Odcinek C dla osoby ukaranej - wskazuje podstawę prawną, na podstawie której nałożono mandat karny. Poniżej znajdują się dane ukaranego: imię, nazwisko, adres, PESEL, nr dokumentu potwierdzającego tożsamość. Następnie umieszczono pole, w którym szczegółowo opisany jest czyn, za który nałożono mandat karny wraz z kwalifikacją prawną. Na dole znajdują się dane funkcjonariusza wraz z podpisem, podpis ukaranego oraz miejsce na potwierdzenie dokonania płatności.

Każdy mandat nałożony przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego ma indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić grzywnę za popełnione wykroczenie. Mandaty od GITD zawsze wysyłane są listem poleconym.

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: fotoradar | zdjęcie z fotoradaru

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy