Reklama

Polskie drogi

Nowe mandaty już od 1 stycznia 2022. To będzie "rzeź" kierowców

Jest rozporządzenie o wysokości mandatów drogowych - nowe stawki będą obowiązywać od 1 stycznia 2022. Maksymalny mandat za przekroczenie prędkości może wynieść 5 tys. złotych. To oznacza dziesięciokrotną podwyżkę.

W sobotę wejdzie w życie nowelizacja Prawa o ruchu drogowym zaostrzająca kary dla sprawców wykroczeń drogowych. Regulacja m.in. podwyższa maksymalną wysokość grzywny, którą może nałożyć sąd - z 5 do 30 tys. zł oraz zwiększa wysokości mandatów nakładanych przez policjanta - do 5 tys. zł.

Nowe stawki mandatów, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z dokumentem, mandat za przekroczenie prędkości do 30 km/h wyniesie do 400 zł: 

Reklama

  • 11-15 km/h - 100 złotych
  • 16-20 km/h - 200 złotych
  • 21-25 km/h - 300 złotych
  • 26-30 km/h - 400 złotych.

Nowe mandaty 2022 za prędkość. Cała pensja na jeden mandat

Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h zapłacimy co najmniej 800 zł, a dalej - o 41-50 km/h - 1000 zł; o 51-60 km/h - 1500 zł; o 61-70 km/h - 2000 zł; o 71 km/h i więcej - 2500 zł. 

Kwoty te wzrosną dwukrotnie w przypadku recydywy (czyli po popełnieniu takiego samego wykroczenia ponownie w ciągu dwóch lat). W takim wypadku np. za przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej kierowca zapłaci 5000 zł.

Nowe mandaty. Ile za korzystanie ze smartfona w aucie?

Według nowego taryfikatora mandat za korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem wyniesie 500 zł. Tyle samo kosztowało będzie przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu lub środka odurzającego na rowerze, motorowerze lub motocyklu poza wózkiem bocznym.

Od 300 do 500 zł wyniesie mandat za niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości przekraczającej 500 m.

Ile za "korytarz życia" w nowym taryfikatorze mandatów?

Od 500 do 2500 zł będzie kosztowało naruszenie "zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanemu w celu umożliwienia swobodnego przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu". Chodzi o tzw. korytarz życia, który zarezerwowany jest dla pojazdów służb ratowniczych.

2000 zł wyniesie mandat za naruszenie zakazu wejścia na przejazd kolejowy za sygnalizator lub inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym przez kierującego kolumną pieszych lub poganiacza.

Nowe mandaty 2022. Ile za wykroczenia wobec pieszych

Wzrosną także mandaty za naruszenia skierowane przeciwko bezpieczeństwu pieszych. I tak, za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście zapłacimy 1500 zł (przy czym w prawodawstwie wciąż brakuje definicji pieszego "wchodzącego", co daje swobodę interpretacji tego wykroczenia policjantowi; oczywiście kierowca może mandatu nie przyjąć i skierować sprawę do sądu). 

Taki sam mandat będzie groził kierującemu pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną i nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.

1500 zł zapłaci również kierujący, który wyprzedzi inny pojazd na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany lub bezpośrednio przed tym przejściem. Mandat taki będzie groził również za omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Kwoty mandatów za naruszenia zagrażające pieszym wzrosną do 3000 zł jeśli zostaną popełnione w warunkach recydywy.

Ile za zakaz wyprzedzania w taryfikatorze mandatów?

Z kolei naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazów wyprzedzania innych pojazdów będzie zagrożone karą 1000 zł mandatu. W przypadku recydywy kwota to wyniesie 2000 zł.

Jaki mandat za wykroczenie na przejeździe kolejowym?

2000 zł zapłacą również kierowcy, którzy naruszą zakaz objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone. Tyle samo będzie groziło za wjazd na przejazd jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy. Kwoty te wzrosną do 4000 zł w przypadku recydywy.

Również 2000 zł wyniesie mandat za jazdę autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych.

800 zł wyniesie mandat za zaparkowanie pojazdu na miejscu dla niepełnosprawnych.

2500 zł wyniesie mandat za niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.

Tyle samo zapłacimy za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu.

Grzywna nie niższa niż 4000 zł będzie groziła za niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie w postepowaniu w sprawach o przestępstwo.

***

PAP/INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: nowe mandaty | taryfikator mandatów | podwyżka mandatów

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy