Reklama

Budowa autostrad

S7 Kraków - Myślenice. Którędy pobiegnie droga ekspresowa w Małopolsce?

Trwają praca koncepcyjne nad budową ekspresowego odcinka drogi S7, która połączy Kraków i Myślenice. To bardzo ważna trasa, którą odbywa się praktycznie cały ruch do Zakopanego.

Droga ekspresowa S7 stanowi kluczowe połączenie między północą a południem Polski, które w swoim docelowym kształcie poprowadzi kierowców od Morza Bałtyckiego, przez Warszawę, aż do niemal samych Tatr. Podczas spotkania, które odbyło się 27 stycznia br. GDDKiA przedstawiła wyniki Studium korytarzowego (SK) dla odcinka S7 od Krakowa do Myślenic. 

Zaprezentowane na spotkaniu korytarze mają ok. 3-5 km szerokości, a konkretny przebieg wariantu drogi poznamy dopiero po opracowaniu Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) i uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Reklama

Ekspresowa S7 to kluczowa droga dla Polski

Droga ekspresowa S7 jest już w dużej części eksploatowana, a kolejne odcinki są w trakcie realizacji, przygotowania lub postępowań przetargowych. Wyjątek stanowi odcinek Kraków - Myślenice, dla którego aż do września 2020 r. nie toczyły się żadne działania. Wtedy to rozpoczęto prace nad Studium korytarzowym. Jesienią 2021 r. zakończyły się prace analityczne, a w grudniu zeszłego roku całe opracowanie.

Studium korytarzowe to pierwszy dokument planistyczny

Studium korytarzowe to wstępny, ale jednocześnie jeden z kluczowych etapów złożonego i skomplikowanego procesu, jakim jest przygotowanie inwestycji drogowej. To właśnie dokumentacja przygotowana na etapie SK pozwala podjąć decyzję o prowadzeniu dalszych prac oraz w jakim dokładnie obszarze projektanci mają wytyczyć możliwe warianty przebiegu drogi.

Pamiętajmy, że wyznaczone na tak wstępnym etapie rozwiązania to jedynie korytarze, a nie konkretne warianty. Szczegółowe analizy dotyczące precyzyjnego przebiegu inwestycji czy jej wpływu na środowisko będą przeprowadzane w późniejszych czasie.

Droga S7 w planach od lat

Po raz pierwszy budowę drogi ekspresowej na odcinku Kraków - Zakopane wskazano w dokumentach rządowych już w 1963 roku. 

Od 1996 r. analizowany odcinek Kraków - Myślenice widnieje w dokumentach jako część drogi ekspresowej S7. Relację tej drogi określa też obecnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych.

S7 receptą na zakorkowaną Zakopiankę

Aktualnie główną trasą między Krakowem a Myślenicami jest droga krajowa nr 7 (tzw. "Zakopianka"). To dwujezdniowa droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), na której występują łuki o nienormatywnych promieniach, kolizyjne skrzyżowania, przejścia dla pieszych oraz pojedyncze zjazdy. Obsługuje ona zarówno ruch tranzytowy, jak i lokalny.

Natężenie ruchu na krajowej "siódemce" jest duże i okresowo, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym czy ferii zimowych, jest już ona niedrożna. Co więcej, prognozy wskazują, że ruch na tej drodze będzie sukcesywnie wzrastać. Stąd wynika potrzeba budowy drogi szybkiego ruchu, która będzie w stanie zapewnić komfortowe warunki podróżowania i będzie dostosowana do prognozowanych natężeń ruchu pojazdów.

Trudny obszar analiz

W celu wyznaczenia tras, łączących autostradę A4 na południe od Krakowa z drogą ekspresową S7 za Myślenicami, analizie poddano obszar na terenie województwa małopolskiego obejmujący blisko 3 tys. km2. 

Opracowanie objęło swoim zakresem siedem powiatów i aż 34 gminy. Analizowany obszar charakteryzuje się pagórkowatym ukształtowaniem terenu, mocno zróżnicowanym wysokościowo. Istnieją tam również specyficzne uwarunkowania geologiczne, które odpowiadają za występujące bardzo licznie osuwiska (lub obszary podatne na osuwiska). Charakterystyczna dla tego obszaru jest też rozproszona zabudowa.

Sześć pomysłów na drogę S7 Kraków - Myślenice

Spośród wstępnych propozycji tras, do dalszych analiz w głównej części SK wytypowaliśmy sześć korytarzy. Dla wszystkich rozpatrywanych rozwiązań założono przekrój dwujezdniowy po trzy pasy ruchu w każdym kierunku. Nie są to konkretne warianty przyszłej trasy, a jedynie kierunki wskazane do dalszych, rozszerzonych i bardziej szczegółowych badań, które zostaną przeprowadzone w ramach Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. W toku realizacji STEŚ będą prowadzone kolejne analizy, które pozwolą wskazać optymalny i dokładny przebieg przyszłej inwestycji.

Inwestycje drogowe powstają dla ludzi i w związku z tym, to właśnie społeczeństwo musi być głównym beneficjentem nowej infrastruktury. Przeprowadzona analiza ekonomiczna wykazała, że wszystkie rozwiązania są opłacalne ekonomicznie. Pozwolą na skrócenie czasu podróży, wzrost bezpieczeństwa i redukcję hałasu.

Każdy z analizowanych korytarzy ma swój początek na autostradzie A4 na odcinku od węzła Kraków Łagiewniki do węzła Kraków Bieżanów. Przyjęto natomiast jeden koniec dla wszystkich korytarzy, tj. w miejscu istniejącego odcinka drogi ekspresowej S7 za Myślenicami.

Korytarz 1 - czerwony

 • Długość: 23,62 km
 • Gminy objęte inwestycją: Kraków, Mogilany, Świątniki Górne, Myślenice
 • Początek korytarza na autostradzie A4 w rejonie węzła Kraków Łagiewniki
 • Szacowana liczba węzłów: 5
 • Szacowana liczba tuneli: 3
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 4,67 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 197,70 mln zł/km
 • Prognoza ruchu: średnio ok. 75 tys. poj./dobę
 • Szacunkowe wydłużenie S52 (BDI): 3,92 km

Korytarz 2 - niebieski

 • Długość: 24,56 km
 • Gminy objęte inwestycją: Kraków, Wieliczka, Świątniki Górne, Siepraw, Mogilany, Myślenice
 • Początek korytarza na autostradzie A4 w rejonie węzła Kraków Wieliczka
 • Szacowana liczba węzłów: 5
 • Szacowana liczba tuneli: 5
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 6,01 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 244,68 mln zł/km
 • Prognoza ruchu: średnio ok. 69 tys. poj./dobę
 • Szacunkowe wydłużenie S52 (BDI): 3,77 km

Korytarz 3 - różowy

 • Długość: 24,31 km
 • Gminy objęte inwestycją: Kraków, Wieliczka, Świątniki Górne, Siepraw, Myślenice
 • Początek korytarza na autostradzie A4 w rejonie węzła Kraków Wieliczka
 • Szacowana liczba węzłów: 5
 • Szacowana liczba tuneli: 5
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 6,5 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 267,22 mln zł/km
 • Prognoza ruchu: średnio ok. 60 tys. poj./dobę
 • Szacunkowe wydłużenie S52 (BDI): 8,6 km

Korytarz 4 - pomarańczowy

 • Długość: 26,18 km
 • Gminy objęte inwestycją: Kraków, Wieliczka, Siepraw, Myślenice
 • Początek korytarza na autostradzie A4 w rejonie nowego węzła Kraków Tuchowska
 • Szacowana liczba węzłów: 5
 • Szacowana liczba tuneli: 5
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 6,25 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 238,73 mln zł/km
 • Prognoza ruchu: średnio 57 tys. poj./dobę
 • Szacunkowe wydłużenie S52 (BDI): 10,9 km

Korytarz 5 - fioletowy

 • Długość: 28,71 km
 • Gminy objęte inwestycją: Kraków, Wieliczka, Świątniki Górne, Mogilany, Myślenice
 • Początek korytarza na autostradzie A4 w rejonie nowego węzła Kraków Tuchowska
 • Szacowana liczba węzłów: 5
 • Szacowana liczba tuneli: 5
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 5,9 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 205,47 mln zł/km
 • Prognoza ruchu: średnio 63 tys. poj./dobę
 • Szacunkowe wydłużenie S52 (BDI): brak

Korytarz 6 - brązowy

 • Długość: 29,13 km
 • Gminy objęte inwestycją: Kraków, Wieliczka, Dobczyce, Siepraw, Myślenice
 • Początek korytarza na autostradzie A4 w rejonie węzła Kraków Bieżanów
 • Szacowana liczba węzłów: 4
 • Szacowana liczba tuneli: 4
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 6,07 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 208,23 mln zł/km
 • Prognoza ruchu: średnio 53 tys. poj./dobę
 • Szacunkowe wydłużenie S52 (BDI): 11,77 km

Studium korytarzowe potwierdziło zasadność budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków - Myślenice. Kolejnym krokiem w procesie realizacji inwestycji będzie uszczegółowienie rozwiązań w postaci STEŚ. Studium wskaże m.in. precyzyjną lokalizację nieruchomości objętych inwestycją i jej oddziaływaniem. Jeśli GDDKiA uzyska na ten cel niezbędne finansowanie, przetarg na wykonanie dokumentacji może zostać ogłoszony jeszcze w tym roku.

***

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy