Reklama

Budowa autostrad

GDDKiA się przeliczyła. Będziemy musieli dopłacić miliony za budowę dróg

GDDKiA podpisała już 50 aneksów z wykonawcami kluczowych inwestycji drogowych w Polsce. W sierpniu zawartych ma zostać kilkadziesiąt kolejnych. Inflacja sprawiła, że drogowcy nie są w stanie wywiązać się z wcześniejszych umów.

Kilka tygodni temu aneksy zawarto z takimi gigantami, jak firmy: Budimex, Strabag, Mirbud i Porr.

29 lipca lista wydłużyła się o kolejnych 14 wykonawców:  

Reklama

 1. Aldesa       S6 Bobrowniki - Skórowo     S19 Krosno (Iskrzynia) - Miejsce Piastowe  
 2. Eurovia       DK75 II etap łącznika brzeskiego  
 3. Fabe Polska       S7 Miechów - Szczepanowice     DK73 Morawica - Wola Morawicka  
 4. Infrakom Kościan       DK32 obw. Żodynia  
 5. Mota Engil Central Europe       S19 Lublin - Lubartów  
 6. Mostostal Warszawa       S74 i DK9 obw. Opatowa     DK9 łącznik płn. obw. Opatowa  
 7. NDI       S6 obw. Słupska - Bobrowniki  
 8. Polaqua       A2 Swory - Biała Podlaska (Cicibór)     S19 dobudowa drugiej jezdni na obw. Kocka i Woli Skromowskiej     S61 Podborze - Śniadowo  
 9. Polbud Pomorze       S6 obw. Koszalina i Sianowa     S6 rozbudowa węzła Sianów Zachód  
 10. Polimex Infrastruktura       DK15 obw. Koźmina Wielkopolskiego  
 11. Polimex Mostostal       DK72 obw. Grzymiszewa  
 12. Roverpol       DK13 obw. Gryfina  
 13. Unibep       S19 Ploski - Haćki     DK66 obw. Bielska Podlaskiego  
 14. Warbud       S17 Warszawa Wschód (Zakręt) - Lubelska

Podpisywane aneksy dotyczą inwestycji realizowanych w ramach rządowych programów:

 • Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.),
 • Budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Aneksy obejmują wynagrodzenie za prace wykonane po 24 lutego bieżącego roku, czyli po agresji Rosji na Ukrainę i związanych z tym skutków ekonomicznych. Drogowcy bardzo mocno odczuli wpływ rosyjskiej agresji. W tym przypadku nie chodzi jedynie o skokowy wzrost cen surowców, jak stal, kruszywa czy cementy, ale też problemy z wykwalifikowanymi robotnikami. Pamiętajmy, że duża część pracowników zatrudnionych przy budowie dróg w Polsce pochodziła z Ukrainy. Po ogłoszeniu mobilizacji część z nich porzuciło prace, by spełnić swój obowiązek wobec ojczyzny.

GDDKiA zapłaci za drogi więcej. Jak działa mechanizm waloryzacji?

W skład "koszyka", składającego się z głównych elementów cenotwórczych wpływających na ostateczny bilans kosztowy kontraktu, wchodzą ceny produkcyjne: paliwa, cementu, asfaltu, stali, kruszywa oraz średnie wynagrodzenia pracowników branży (wszystkie z ustalonymi stałymi wagami).   Dodatkowo pod uwagę brany jest indeks zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych - wskaźnik inflacyjny (CPI), który odzwierciedla pozostałe elementy cenotwórcze, które nie zostały wyodrębnione w "koszyku" (np. produkty spożywcze, usługi edukacyjne, usługi hotelowe).  

W zależności od aktualnej sytuacji gospodarczej i rynkowej, wskaźnik waloryzacyjny może przyjmować wartości dodatnie, co powoduje zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy. Zdarzały się jednak również sytuacje, kiedy wskaźniki waloryzacyjne przyjmowały wartości ujemne. Tym samym następowało zmniejszenie należnego wynagrodzenia wykonawcy. 

Jednym z głównych założeń mechanizmu waloryzacyjnego jest solidarny (50/50) podział ryzyka związanego ze wzrostem kosztów realizacji kontraktów pomiędzy wykonawcę a zamawiającego (GDDKiA). Dyrekcja zastrzega, że waloryzacji podlega jedynie 50 proc. wartości kontraktu. Takie podejście ma zapobiec sytuacji niekontrolowanego i nieograniczonego wzrostu kosztów inwestycji drogowych. 

GDDKiA podkreśla, że żadne rozwiązania, w tym mechanizm waloryzacji, nie zwalniają wykonawców z analizy ryzyka i rzetelnej wyceny ofert. Zwraca też uwagę, że wykonawcy mogą korzystać z różnych form zabezpieczeń przed wzrostem np. kosztów paliw, jak chociażby "hedging". Są to średnio- i długoterminowe kontrakty (nawet czteroletnie) zawierane w formule stałych cen. Wiele przedsiębiorstw, również tych realizujących relatywnie niewielkie kontrakty na drogach krajowych, korzysta obecnie z tego typu zabezpieczeń.

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: budowa dróg

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy