Rynek paliw

Na rynku paliw stabilizacja

Najbliższe dni nie powinny nam przynieść specjalnie dynamicznych zmian cen detalicznych paliw na polskich stacjach. Wpływa na to przede wszystkim niewielka zmienność cenowa na rynku hurtowym.

Aktualne wydarzenia na rynku światowym nie przesądzają jednak o zatrzymaniu ewentualnych zmian spadkowych. Niewykluczone, że niebawem zobaczymy ponownie ruch w dół - ale tu wiele zależy od zmian podażowych w USA i krajach OPEC.

W mijającym tygodniu zmiany w cenach hurtowych były nieznaczne. W przypadku benzyn byliśmy świadkami spadków bliskich 10 zł na metrze sześc., a aktualne poziomy cenowe to 3907 dla Pb98 i  3693 zł dla benzyny 95. Olej napędowy potaniał  natomiast o ponad 22 zł na metrze sześc. - jego dzisiejsza cena hurtowa wynosi 3598,6 zł. Olej opałowy obniżył swą cenę śladowo - o 7 zł, a metr sześc. tego paliwa kosztuje 2386 zł.

W tygodniu między 23 a 29 stycznia spodziewamy się względnej stabilności poziomów cenowych z możliwością niewielkich poprawek wzrostowych. W przypadku benzyny 98-oktanowej przedział wynosić może 4,99-5,09 zł/l. W benzynie 95-oktanowej  aktualne ceny mogą ulokować się między 4,68 i 4,78 zł/l. Olej napędowy w przyszłym tygodniu kosztować może natomiast 4,58-4,67 zł/l. Możliwość spadkowa pozostaje natomiast w przypadku autogazu, który może znaleźć się w przedziale 2,18-2,25 zł/l.

Reklama

(e-petrol)

Dowiedz się więcej na temat: ceny paliw

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama