Polskie drogi

Wyłoniono zwycięzcę przetargu na budowę kolejnego odcinka drogi S19

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o wyborze spółki Strabag na wykonawcę odbudowy drugiej jezdni drogi ekspresowej S19 o długości ok. 13,8 km. Inwestycja będzie realizowana w systemie Projektuj i buduj.

 

W przetargu złożono osiem ofert. Najkorzystniejszą złożył Strabag, który zaoferował zrealizowanie tego zadania za kwotę 272 830 814,75 zł

Oferty były sprawdzane i oceniane według kilku kryteriów: ceny, przedłużenia okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze, a także przedłużenia okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem.

Zakres planowanych prac

Aktualnie S19 na tym odcinku posiada trzypasową jezdnię w układzie 2+1, bez pasa rozdziału kierunków jazdy. Po rozbudowie, będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pas awaryjny o szerokości 2,5 m oraz pobocza. Docelowa nośność to 11,5 t/oś.

Reklama

Inwestycja będzie realizowana na terenie powiatu rzeszowskiego (gmina Sokołów Małopolski i gmina Trzebownisko) i łańcuckiego (gmina Czarna), w bezpośrednim sąsiedztwie już istniejącej, pierwszej jezdni drogi ekspresowej.

Zakres prac w ramach rozbudowy S19 obejmie dostosowanie istniejących obiektów inżynierskich, urządzeń BRD i urządzeń ochrony środowiska. Przebudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, cieki wodne oraz infrastruktura techniczna. Węzły Sokołów Małopolski Północ i Jasionka, które posiadają pełny, docelowy przekrój dwujezdniowy nie będą wymagały rozbudowy. Sumaryczna długość planowanych do rozbudowy odcinków drogi wynosi ok. 13,8 km. W ramach inwestycji powstaną  również nowe obiekty inżynierskie, a w Nienadówce droga ekspresowa poprowadzona zostanie estakadą ze względu na ochronę zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Apostoła.

Cel inwestycji

Podstawowym celem inwestycji jest zapewnienie na całej trasie Via Carpatia na terenie Polski przekroju o minimalnych parametrach 2x2 - dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu. Istotna jest także likwidacja tzw. wąskiego gardła, powodującego utrudnienia w ruchu tranzytowym oraz na dojeździe do Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Portu Lotniczego w Jasionce. Dzięki dobudowie drugiej jezdni poprawi się komfort jazdy oraz zwiększy bezpieczeństwo ruchu co przełoży się na mniejszą ilość wypadków.

***

GDDKiA/Interia.pl
Dowiedz się więcej na temat: GDDKiA | polskie drogi | droga s19
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama