Polskie drogi

Uwaga, kierowcy! Zmasowana akcja policji

Policjanci w całym kraju prowadzą wzmożone działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Funkcjonariusze reagują na naruszenia przepisów ruchu drogowego, również te związane z ochroną środowiska.

Służbę na drogach pełni około 5 tysięcy policjantów. Zwracają oni uwagę na wszystkie naruszenia w ruchu drogowym, a zwłaszcza stanowiące główne przyczyny wypadków ze skutkiem śmiertelnym, tj.:

  • ·nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu;
  • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu;
  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych.

Ponadto w ramach tej akcji prowadzone są działania kontrolno-prewencyjne pn. "SMOG", mające na celu eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego.

Reklama

Policjanci korzystają z dymomierzy i analizatorów spalin, a także dokonują wzrokowej oceny stanu układu wydechowego pojazdów.

W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że naruszono wymagania ochrony środowiska, policjanci zatrzymują dowody rejestracyjne (pozwolenie czasowe), a pojazdy nie są dopuszczone do dalszej jazdy.


Policja

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama