Polskie drogi

Usunięcie DPF-a legalne, ale za jazdę bez niego grozi nawet 5000 zł grzywny

W odpowiedzi na interpelację grupy posłów minister infrastruktury stwierdził, że zlecanie czy oferowanie usługi usunięcia filtra DPF nie jest w Polsce nielegalne. Karalna jest za to jazda samochodem z wyciętym filtrem cząstek stałych.

Na początku grudnia 2021 roku grupa posłów (Małgorzata Tracz, Urszula Zielińska, Tomasz Aniśko, Franciszek Sterczewski, Paweł Olszewski, Cezary Grabarczyk, Małgorzata Chmiel, Krystyna Sibińska) zwróciła się do resortu infrastruktury w sprawie działań dotyczących wyeliminowania z polskich dróg pojazdów emitujących nadmierne ilości szkodliwych substancji. Posłowie powoływali się m.in. na raporty Najwyższej Izby Kontroli oraz badania Światowej Organizacji Zdrowia.

Minister Infrastruktury odpowiedział na tę interpelację stwierdzając, że usługi usuwania filtra cząstek stałych czy zlecanie takiej czynności warsztatom nie zostały uregulowane w ustawie Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku.

Oznacza to, że nie ma podstaw prawnych do penalizacji osób odpowiedzialnych za zamawianie, oferowanie czy ostatecznie usuwanie z samochodów urządzeń zamontowanych przez producenta w celu ograniczenia emisji substancji szkodliwych dla zdrowia i środowiska.

Reklama

Jazda z wyciętym filtrem DPF to wykroczenie - grzywna do 5000 zł

Jednocześnie minister infrastruktury informuje, iż chociaż samo usunięcie filtra cząstek stałych nie jest karalne, to jazda takim samochodem z usuniętym DPF-em jest już nielegalna i stanowi wykroczenie.

Zgodnie z ustawą "Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 (art. 66 ust. 2) urządzenia i wyposażenie pojazdu, w szczególności zapewniające bezpieczeństwo ruchu i ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, powinny być utrzymane w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie.

Jak zaznaczają eksperci ze Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego, kary za niezgodne z prawem użytkowanie pojazdu określa "Kodeksu wykroczeń": art. 96 § 1 pkt 4 - 6 (grzywna do 5000 zł) oraz art. 97 (grzywna do 3000 zł).

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: filtr dpf | emisja spalin

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy