Polskie drogi

Trasa S6 Koszalin - Słupsk bez wykonawcy. Co dalej z budową?

Firma Polaqua przedstawiła najtańszą ofertę i miała wybudować trasę S6 na odcinku od Koszalina do Słupska. Na trzy dni przed planowanym podpisaniem umów wybrany wykonawca odstąpił od ich zawarcia.

W tej sytuacji proces wyboru wykonawcy zostanie powtórzony. Analizowane są pozostałe, zgłoszone do przetargu oferty. Co za tym idzie proces przygotowania do budowy trasy S6 przedłuży się.

Polaqua wycofała się z budowy S6

Budowę wspomnianego odcinka ekspresowej S6 podzielono na dwa odcinki. Pierwszy prowadzi od Koszalina do Sławna i liczy 23,1 km. Drugi odcinek Sławno - Słupsk liczy 22,9 km. Ich wykonanie firma Polaqua wyceniła na odpowiednio 614,8 i 673,8 mln zł. Była to najkorzystniejsza cenowo oferta przedstawiona w przetargu.

A kryterium ceny to aż 60 proc. oceny przedstawionych ofert. Czas udzielonej gwarancji miał dla zleceniodawcy wagę 30 proc., a możliwe skrócenie czasu realizacji inwestycji - jedynie 10 proc. Dla pierwszego ze wspomnianych odcinków wpłynęło 12 ofert, dla drugiego - 10.

Reklama

Trasa S6 - nowy wykonawca będzie mógł przystąpić do pracy

Po wybraniu nowego wykonawcy trasy S6 będzie on musiał przygotować projekty wykonawcze. Dobrą wiadomością jest to, że oba odcinki trasy mają już wydane decyzje o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). Dzięki temu wykonawca będzie mógł przystąpić do prac przygotowawczych niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Trwa analiza pozostałych ofert. Dla odcinka Koszalin - Sławno drugą najtańszą ofertę przedstawiło konsorcjum Kobylarnia S.A., które wyceniło budowę na 657,93 mln zł. Dla odcinka Sławno - Słupsk natomiast, najtańszą ofertę przedstawił Stecol Corporation, który wycenił budowę na 701,63 mln zł.

Co ciekawe Polaqua wygrała proces w Krajowej Izbie Odwoławczej wytoczony przez dwie wspomniane firmy. Firmie Polaqua zarzucano rażąco niską cenę i niedostateczne wyjaśnienia techniczne. Pojawił się także zarzut dotyczący czasu, po jakim wniesione zostało wadium do przetargu. Oba pozwy zostały przez KIO odrzucone.

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: droga s6

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama