Polskie drogi

Od kiedy pojedziemy bez dowodu rejestracyjnego?

Już od poniedziałku, 1 października 2018 roku, wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące wymaganych w czasie kontroli drogowej dokumentów. Zgodnie z nimi kierowcy nie będą już musieli posiadać przy sobie: dowodu rejestracyjnego i "kartonika" potwierdzającego zawarcie polisy ubezpieczenia OC.

Przypominamy, że zmiana jest wynikiem - uchwalonej jeszcze w kwietniu - nowelizacji Prawa o Ruchu Drogowym. Wprowadzenie wyczekiwanych zmian to jeden z efektów modernizacji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Dzięki wyposażeniu poszczególnych, uprawnionych do kontrolowania kierowców, służb w specjalne terminale, dokonujący kontroli będą mogli online zweryfikować, czy pojazd ma ważne badania techniczne i ubezpieczenie.

Dla zmotoryzowanych oznacza to nie tylko możliwość "odchudzenia" portfeli, ale też zaoszczędzenia sporych kwot w razie gapiostwa. Przypominamy, że za brak każdego z wymaganych przy kontroli drogowej dokumentów (obecnie są to: prawo jazdy, dowód rejestracyjny i "kwitek" potwierdzający zawarcie polisy OC) kierowcy grozi mandat karny w wysokości 50 zł.

Reklama

To musisz wiedzieć!

1. Brak obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC NIE oznacza, że nie będziemy kontrolowani. Będziemy. Dane pojazdu i informacje o zawartej polisie gromadzone są w CEPiK-u (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców). Podczas kontroli uprawnione służby (np. Policja, straż miejska, czy Inspekcja Transportu Drogowego) sprawdzą dane w jednej z baz CEPiK - Centralnej Ewidencji Pojazdów.

2. Brak obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC NIE oznacza, że w ogóle nie musimy ich mieć. Musimy. Dowód rejestracyjny nadal pozostaje obowiązującym dokumentem niezbędnym przy załatwianiu formalności m.in. w Stacjach Kontroli Pojazdów, przy sprzedaży auta lub wyjeździe zagranicznym. Właściciele pojazdów nadal mają obowiązek ubezpieczenia OC.

3. Nadal musisz mieć przy sobie prawo jazdy i dowód osobisty! Po wejściu w życie nowych przepisów możesz spotkać się z pytaniem, kto aktualnie przechowuje dowód rejestracyjny pojazdu (wystarczy wiedzieć, że dokument w tej chwili znajduje się np. w siedzibie firmy, w domu itp.).

4. Nadal musisz mieć przy sobie dowód rejestracyjny i odpowiednie ubezpieczenie, jeśli będziesz prowadzić pojazd, który został zarejestrowany poza Polską.

Zmiany, zmiany, zmiany

Zniesienie obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego wiąże się również ze zmianą dotyczącą zatrzymywania i zwrotu tego dokumentu. Do tej pory dowód rejestracyjny był zatrzymywany fizycznie. Od 1 października 2018 r. - w przypadku, gdy pojazd nie spełnia wymagań ochrony środowiska, zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego - uprawnione służby odnotują zatrzymanie dokumentu w systemie informatycznym. Informacja o zatrzymaniu zostanie przekazana do Centralnej Ewidencji Pojazdów, a kierujący otrzyma - podobnie jak dotychczas - pokwitowanie.

Zwrot dokumentu będzie mógł odnotować zarówno organ (np. urząd miasta), który go wydał, jak i dowolna jednostka w ramach podmiotu, który go zatrzymał.   

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy